ComeuntoChrist.org Koko maailma

Muiden auttaminen

Me kaikki voimme auttaa

Jeesus Kristus on sanonut: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:13). Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kuolla osoittaaksemme rakastavamme ystäviämme. Me uhraamme elämämme joka kerta, kun asetamme jonkun toisen tarpeet omiemme edelle. (Ja edellä olevassa pyhien kirjoitusten kohdassa mainittujen "ystävien" voidaan ymmärtää tarkoittavan jokaista tapaamaamme ihmistä, koska Jeesus on myös käskenyt meitä rakastamaan toinen toistamme.)

Me uhraamme elämämme palvelemalla. Kirkon jäsenillä on monia mahdollisuuksia palvella. Me voimme tehdä pieniä ystävällisiä palveluksia naapureillemme, osallistua yhteiskunnalliseen palveluun, hoitaa tehtäviä paikallisissa seurakunnissamme tai osallistua kirkon laajamittaisiin humanitaarisiin hankkeisiin. Näiden tekojen myötä – olivatpa ne suuria tai pieniä – me tunnemme onnea siitä, että saamme olla yhteydessä veljiimme ja sisariimme, ja ne muistuttavat meille, että Jumala usein sallii meidän olla vastaus jonkun toisen rukouksiin.

Muiden auttamisen tarkoitus

Eräs naapurissa asuva aviopari tuli auttamaan, kun he näkivät yksinhuoltajaäidin muuttavan viereiseen pieneen taloon. He käyttivät koko lauantaipäivän kantamalla laatikoita, puhdistamalla lattioita ja viihdyttämällä naisen kahta pientä lasta. Kun kaikki työ oli tehty, äiti kutsui uudet naapurinsa seuraavalla viikolla päivälliselle osoittaakseen kiitollisuutensa. Ensin aviopari kieltäytyi, koska oli selvää, ettei naisella ollut paljon ylimääräistä rahaa, mutta nainen pysyi itsepintaisena kyynelten täyttäessä hänen silmänsä. Aviopari ymmärsi, että naisen vieraanvaraisuuden vastaanottaminen edistäisi ystävyyden ja arvonannon tunnetta enemmän kuin heidän hyvää tarkoittava kohteliaisuutensa voisi koskaan tehdä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko opettaa, että koska kaikki, mitä meillä on, tulee Jumalalta, meidän pitäisi olla halukkaita jakamaan se kaikkien kanssa – omaisuudestamme ja varoistamme aikaamme ja kykyihimme – auttaaksemme muita, jotka ovat avun tarpeessa (ja on tärkeää muistaa, että me kaikki olemme tavalla tai toisella avun tarpeessa). Kun me palvelemme muita, meitä muistutetaan, ettei mikään tässä elämässä kestä yhtä kauan kuin ne suhteet, joita luomme muihin ihmisiin, eikä ole parempaa tapaa luoda noita suhteita kuin työskennellä yhdessä yhteiseksi hyväksemme. Spencer W. Kimball, eräs aiempi kirkon profeetta, on selittänyt: "Jumala huomaa meidät, ja Hän valvoo meitä. Mutta tavallisesti Hän täyttää tarpeemme toisen ihmisen välityksellä." (Ks. "Yltäkylläinen elämä", Valkeus, kesäkuu 1979, s. 3.) Jumalalla on voima tehdä työnsä itse, mutta Hän antaa meidän auttaa niiden suurenmoisten tunteiden vuoksi, joita saamme palvellessamme.

Kuinka voimme auttaa muita

Mieti jotakuta, joka näyttää olevan täysin omavarainen – jotakuta, jolla on hyvä työpaikka, mukava asunto ja joka on yleisesti ottaen onnellinen. Voimmeko silti palvella tätä henkilöä? Pitääkö meidän, koska he eivät näytä tarvitsevan mitään apua? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa meille, että jokaiselle on hyötyä siitä, että hän palvelee muita ja että häntä palvellaan. Palveleminen ei ole vain jonkin tarpeen täyttämistä vaan myös rakkauden osoittamista veljillemme ja sisarillemme.

Ihmisen olisi melko vaikea pitää itseään kristittynä, ellei hän tuntisi syvää velvoitetta ja halua palvella lähimmäisiään. Ollessaan maan päällä Jeesus Kristus opetti meitä rakastamaan toisiamme. Hän sanoi myös: "Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:35). Me osoitamme rakkautemme Jumalaa kohtaan palvelemalla toisiamme. Onneksi eri tapoja, joilla voimme kantaa toistemme kuormia, on miltei rajattomasti. Ajattele kaikkea sitä taloudellista, emotionaalista, fyysistä ja hengellistä apua, jota voimme antaa muille. Mieti omia kykyjäsi. Ehkäpä sinulla on hyvä numeropää tai olet hyvin luova tai et suutu helposti – tai mitä hyvänsä. Mieti, kuinka paljon nuo kyvyt merkitsevät, kun käytät niitä jonkun sellaisen hyväksi, joka tarvitsee juuri sellaista asiantuntemustasi. Jopa ne pienet asiat, joita teemme, kuten autamme jotakuta hänen puutarhassaan tai avaamme jollekulle oven, voivat tehdä hänen elämänsä vähän helpommaksi. Mahdollisuuksia lahjoittaa aikaansa ja energiaansa ei tarvitse etsiä kaukaa. Kristuksen esimerkin noudattamisen kauneus on siinä, että meidän ei tarvitse arvioida, ketä, milloin tai kuinka palvelemme, vaan me vain toimimme. Palveleminen voi olla suunniteltua tai välitöntä ja joko jollekulle, jonka tunnemme tai jota emme tunne. Kristillinen palveleminen kaihtaa tunnustusta, ei huoli palkkiota, ja sen ainoana vaikuttimena on rakkaus.

Mahdollisuuksia auttaa tarvitsevia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on lukuisia kotivarastointikeskuksia, säilyketehtaita sekä elintarvikkeiden käsittelylaitoksia, joissa on tarjolla monia palvelumahdollisuuksia vapaaehtoisille.

  • United Way on kansainvälinen verkosto, joka edistää yhteistä hyvää ja luo mahdollisuuksia parempaan elämään kaikille keskittymällä kolmeen tärkeimpään osatekijään: koulutus, tulot ja terveys. LIVE UNITED on kutsu toimintaan, jolla jokainen voi osallistua muutokseen. Kun haluat tietoa palvelu- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksista The United Way -toiminnan kautta alueellasi, mene osoitteeseen

    www.liveunited.org

  • Yhdysvalloissa annettavan hätäavun lisäksi Amerikan Punainen Risti tekee hyväntekeväisyystyötä viidellä muulla alueella: yhteiskuntapalvelut, jotka auttavat hädänalaisia, sotilaille ja heidän perheilleen tarjottu tuki ja lohtu, veren ja verituotteiden kokoaminen, käsittely ja jakelu, terveyttä ja turvallisuutta edistävät koulutusohjelmat sekä kansainväliset hätäapu- ja kehitysohjelmat. Saat tietoa Amerikan Punaisen Ristin järjestämistä mahdollisuuksista palvella vapaaehtoisena alueellasi osoitteesta

    www.redcross.org

  • Etsitkö keinoja olla avuksi asuinpaikkakunnallasi? All for Good -sovelluksen ansiosta on yksinkertaista löytää ja tehdä vapaaehtoistyötä ystävien ja sukulaisten kanssa. Yhdysvaltain presidentti on esittänyt kutsun saada enemmän amerikkalaisia palvelemaan, ja tuon kutsun innoittamana joukko ihmisiä tekniikan, markkinoinnin ja julkishallinnon aloilta rakensi yhdessä avoimen lähdekoodin sovelluksen, jonka avulla voit löytää ja tehdä vapaaehtoistyötä. Löydät palvelu- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksia alueellasi osoitteesta

    www.allforgood.org

Jeesus Kristus antoi täydellisen esimerkin muiden auttamisesta

Nautittuaan viimeisen ateriansa täällä maan päällä Jeesus Kristus istui opetuslastensa kanssa tietäen, että Hänen elämänsä kuolevaisuudessa päättyisi pian. Hän tiesi, että Hän kärsisi maailman syntien tähden. Hän tiesi, että yksi Hänen apostoleistaan kavaltaisi Hänet väkijoukolle, joka ristiinnaulitsisi Hänet. Vaikka Jeesus Kristus on varmasti tuntenut kaikkien näiden raskaiden ajatusten painon, Hän polvistui nöyrästi pesemään opetuslastensa jalat ennen kuin jätti heidät. Jumalan Poika, joka oli elänyt täydellisen elämän ja jolla oli voima parantaa sairaita ja herättää kuolleista ja muuttaa vesi viiniksi, suoritti tämän yksinkertaisen ja nöyryyttä vaativan palveluteon. Ketään Häntä mahtavampaa tai enemmän kiintymystä ansaitsevaa ei ole koskaan elänyt, mutta Hän polvistui ja puhdisti opetuslastensa jalat. Vapahtaja antoi täydellisen esimerkin palvelemisesta. Jokaisen hetken palvelutyössään täällä maan päällä Hän käytti palvelemalla lähimmäisiään.

Hän ruokki nälkäisiä. Hän paransi sairaita. Hän siunasi niitä, jotka tarvitsivat apua. Hän palveli opettamalla. Jo 12-vuotiaana poikana Hän oli Isänsä asialla (ks. Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:49). Voi tuntua lannistavalta yrittää elää sen täydellisen esimerkin mukaan, jonka Kristus antoi palvelemisesta, mutta voimme muistaa, että pienimmätkin tekomme osoittavat päättäväisyyttämme olla Hänen kaltaisiaan. Kun käymme katsomassa sairaita tai yksinäisiä, me olemme Jeesuksen kaltaisia. Kun autamme naapuriamme korjaamaan kattoaan, kun tarjoamme aterian jollekulle tarvitsevalle, kun lahjoitamme rahaa hätäapuun, kun annamme anteeksi meitä loukanneelle, me palvelemme siten kuin Hän palvelisi. Jeesuksen Kristuksen kaltaisella tavalla palvelemisella on meihin puhdistava vaikutus. Se auttaa meitä ymmärtämään sen ajatuksen, että aikamme, kykymme ja omaisuutemme eivät kuulu ainoastaan meille.

Palveleminen kirkossa

Kaikki se työ, jota tarvitaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon paikallisten seurakuntien toimintaan, tehdään vapaaehtoistyönä. Piispoilla ja muilla johtohenkilöillä on omat ammattinsa, eivätkä he saa palkkaa palvelutyöstään kirkossa. Myös jokaiselle kirkon jäsenelle annetaan mahdollisuus palvella omassa seurakunnassaan. Mormonit (kirkon jäsenet) palvelevat järjestämällä toimintoja nuorten miesten ja nuorten naisten ryhmille, opettamalla pyhäkoulun oppiaiheita lapsille ja aikuisille, johtamalla laulua kirkossa, siivoamalla seurakuntakeskusta, työskentelemällä kirjastossa ja monilla muilla tavoilla. Jäseniä kutsutaan palvelemaan muualla kuin paikallisissa seurakunnissa, kuten työskentelemään temppeleissä, auttamaan ihmisiä työnsaannissa, lähtemään palvelulähetystyöhön ja niin edelleen. Jäseniä "kutsuvat" näihin tehtäviin heidän paikalliset pappeusjohtajansa, mutta he voivat päättää, haluavatko ja pystyvätkö he ottamaan tehtävät vastaan vai eivät. Kirkossa ei palvella, jotta saataisiin tunnustusta, tai pelkästään velvollisuudentunnosta vaan myös, koska jäsenet haluavat rikastuttaa ympärillään olevia ja antaa jotakin takaisin siitä ajasta ja niistä kyvyistä, joilla Herra on heitä siunannut.

Kirkon hankkeet hädänalaisten auttamiseksi

Pienten, henkilökohtaisten palveluksien lisäksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet antavat laajaa, organisoitua apua hädässä oleville alueille. Kirkko on lahjoittanut yli miljardi euroa varoja ja aineellista apua 167 eri maahan, joissa on tarvittu humanitaarista apua, sen jälkeen kun se alkoi pitää siitä kirjaa vuonna 1985. Se on lähettänyt lentoteitse telttoja, suojapeitteitä, vaippoja ja muita tarvikkeita Chilen eri alueille, jotka kärsivät helmikuun 2010 maanjäristyksestä, ja kaksi lentokoneellista eli 72 000 kiloa ruokaa ja hätäapua Haitiin tammikuussa 2010. Paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen organisaationsa ansiosta kirkko voi koordinoida hätäapua nopeasti, jotta ruoka, tarvikkeet ja vapaaehtoiset voivat päätyä sinne, missä apua tarvitaan eniten.

Lisää tietoa humanitaarisista avustushankkeistamme