ComeuntoChrist.org Koko maailma

Elinikäinen oppiminen

Hanki tietoa

Kuinka monelle omistamallemme tavaralle on annettu elinikäinen takuu? Ehkä hyvälle veitsisarjalle, keittiönpöydälle tai työkalusarjalle, jos olemme onnekkaita. Millä omistamillamme asioilla on iankaikkinen takuu? Joseph Smith on opettanut, että "jokainen älyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa", mikä tarkoittaa sitä, että ne asiat, joita opimme nyt, pysyvät kanssamme ja hyödyttävät meitä senkin jälkeen kun kuolevainen elämämme päättyy (Oppi ja liitot 130:18). Jumala odottaa meidän kaikkien hankkivan niin paljon tietoa kuin kykenemme – koulussa, työssä ja itseksemme. Kun teemme niin, se auttaa meitä selviytymään tämän elämän haasteista, tuo meitä lähemmäksi Häntä ja valmistaa meitä tulevaan elämään.

Maallisen ja hengellisen koulutuksen tärkeys

Kuvittele, kuinka suuri epätasapaino olisi siinä, jos muusikko opiskelisi vain yhdenlaista musiikkia. Me kasvamme ja kehitymme nopeammin, kun pidämme hengellisen oppimisemme tasapainossa vaativan koulutuksen ja työn kanssa, aivan kuten Jeesus Kristus teki, kun Hän aloitti palvelutyönsä maailmassa – Hän tarkkaili luontoa ja opetteli puusepän ammatin. Meidän kannattaa noudattaa Hänen esimerkkiään kartuttamalla viisautta ja elämällä niin, että Jumalan ja ihmisten suosio seuraisi meitä (ks. Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:52).

Mormoneja kehotetaan opiskelemaan sekä maallisia että hengellisiä asioita. Maallisen tiedon voisi sanoa käsittelevän sitä, mitä opimme koulussa – matematiikkaa, luonnontieteitä, historiaa, kirjallisuutta, kieliä, musiikkia ja niin edelleen. Hengellinen tieto on sitä, mitä oppii pyhiä kirjoituksia tutkimalla, rukoilemalla ja käymällä kirkossa – sellaisia asioita kuten taivaallisen Isämme onnensuunnitelma, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja kuinka vahvistaa uskoa. Kummankinlainen tieto auttaa meitä tietämään, kuinka voimme selviytyä henkilökohtaisista haasteistamme tasapainon säilyttäen.

Me tulemme maan päälle Jumalan suunnitelman mukaan, jotta voimme oppia ja kokea kaikkia niitä hienoja ja haastavia asioita, joita maailmalla on meille opetettavana, ja meidän pitää olla hyviä oppilaita, jotta käyttäisimme aikamme täällä parhaiten hyödyksi.

Maallinen tieto ja hengellinen tieto voivat täydentää toisiaan. Koska Jumala loi maailman ja kaiken, mitä siinä on, geologian, fysiikan ja biologian opiskeleminen opettaa meille lisää Luojamme suuruudesta. Kirjailijat ja runoilijat voivat kirjoittaa taivaallisen innoituksen avulla, joten lukiessamme heidän teoksiaan voimme saada näkemystä siitä, millainen sielumme on ja mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa. Joskus jonkin musiikkikappaleen kuunteleminen voi auttaa meitä tuntemaan Jumalan rakkautta. Maallinen tietämys ja hengellinen tietämys hyötyvät kumpikin toinen toisestaan. Kumpikin edellyttää havainnointia, työtä ja harjoittelua. Vaikka me siis pidämme maallista ja hengellistä joskus vastakohtina tai jopa ristiriitaisina, niin todellinen tieto Jumalasta ja Hänen luomastaan maailmasta osoittaa meille, että kun ymmärtää toista, ymmärtää paremmin myös toista.

Koulutus sekä luku- ja kirjoitustaito

Luku- ja kirjoitustaito on välttämätön, että voi ymmärtää Jumalaa ja maailmaa koskevia asioita. Meidän pitää tietää siitä, mitä on pyhissä kirjoituksissa ja muissa hyvissä kirjoissa, koska mitä koulutetumpia me olemme, sitä nopeammin me edistymme sekä ajallisesti että hengellisesti. Luku- ja kirjoitustaidon opettamiskeskukset ovat yksi niistä monista palveluista, joita Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tarjoaa, ja lisäksi kirkko lahjoittaa varoja edistääkseen muita kansainvälisiä luku- ja kirjoitustaitohankkeita.

Hyvä koulutus ja lukutaito auttavat meitä saamaan tietoa ja viisautta, mikä taas auttaa meitä erottamaan totuuden erheestä ja tekemään hyviä valintoja. Koulutus sekä luku- ja kirjoitustaito ovat myös avain henkilökohtaiseen kasvuun, valmistautumiseen työelämään, lujan perheen kasvattamiseen, palvelemiseen kirkossa sekä merkityksellisen panoksen antamiseen yhteiskunnassa, jossa elämme. Lukutaito ja tilaisuus käydä koulua auttavat meitä olemaan parempia kansalaisia, parempia perheenjäseniä, parempia työntekijöitä ja parempia Jumalan lapsia. Presidentti Dieter F. Uchtdorf kirkon ensimmäisestä presidenttikunnasta on sanonut: "Kannustakaa perhettänne – – opiskelemaan ja hankkimaan parempi koulutus. Jos muodollista koulutusta ei ole saatavilla, älkää antako sen estää teitä hankkimasta kaikkea sitä tietoa, jonka voitte. Sellaisissa olosuhteissa parhaista kirjoista voi tavallaan tulla ’yliopistonne’ – luokkahuone, joka on aina avoinna ja hyväksyy jokaisen hakijan." Joseph Smith on opettanut: "Ihmisen on mahdotonta pelastua tietämättömyydessä" (Oppi ja liitot 131:6). Kun täytämme velvollisuutemme oppia mahdollisimman paljon, voimme antaa panoksemme ympärillämme olevassa maailmassa ja valmistautua kohtaamaan taivaallisen Isämme.

Jatkuva koulutusrahasto

Vuonna 2001 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon silloinen profeetta Gordon B. Hinckley ilmoitti "rohkeasta hankkeesta", joka auttaisi kehitysmaissa olevia nuoria saamaan koulutuksen, jota heillä itsellään ei ollut varaa hankkia. Jatkuva koulutusrahasto on ohjelma, jonka avulla mormonit, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, voivat lainata rahaa rahoittaakseen ammatillisen koulutuksensa tai jatko-opintonsa. Tämän avun turvin he voivat sitten saada hyvän työpaikan auttaakseen itseään ja perhettään pois köyhyydestä. Kun he ovat saaneet työpaikan, he maksavat lainansa takaisin rahastolle, jotta muut opiskelijat voivat käyttää nuo rahat samalla tavoin. "Koulutus on mahdollisuuksien avain", presidentti Hinckley sanoi. Kuluneiden yhdeksän vuoden aikana 40 000 miestä ja naista 40 maassa on saanut käyttöönsä tämän mahdollisuuden. Ohjelma rahoitetaan mormonien ja muiden sen tarkoitusta tukevien lahjoituksin.

Opi lisää jatkuvasta koulutusrahastosta

Seminaarit ja uskontoinstituutit

Koska me uskomme, että hengellinen oppiminen voi ja sen pitäisi tapahtua maallisen oppimisen rinnalla, kirkko on perustanut seminaareja ja uskontoinstituutteja 142 maahan eri puolille maailmaa.

Seminaari on paikka, jossa toisen kouluasteen oppilaat – sekä kirkon jäsenet että muut – voivat osallistua ilmaiseen uskonnonopetukseen viikolla. Useimmat näistä oppilaista kokoontuvat yhteen aikaisin aamulla ennen koulutuntien alkua. Uskontoinstituutit tarjoavat samankaltaisia ohjelmia 18–30-vuotiaille, ja yleensä opiskelu tapahtuu rinnakkain korkeakoulu- tai yliopisto-opintojen kanssa. Näissä instituuttiluokissa käsitellään monia eri aiheita, kuten pyhiä kirjoituksia, iankaikkista avioliittoa, valmistautumista lähetystyöhön ja monia muita. Viime vuonna seminaariin ja instituuttiin osallistui yli 700 000 opiskelijaa.

Oppilaiden on nykyään tehtävä lujasti töitä täyttääkseen korkeat opintoihin liittyvät vaatimukset, mutta monien mielestä seminaari- tai instituuttikurssin suorittaminen itse asiassa auttaa heitä selviytymään muun koulutyön tuomista paineista. Me uskomme, että kun sovellamme uskon hengellistä ulottuvuutta opiskeluumme – myös ajallisten asioiden opiskeluun – voimme kasvattaa älyllistä kapasiteettiamme. "Jos teidän silmämääränänne on vain [Jumalan kunnia], koko teidän ruumiinne täytetään valolla, – – ja [te käsitätte] kaiken" (Oppi ja liitot 88:67).