ComeuntoChrist.org Koko maailma

Jeesuksen Kristuksen kirkon
palauttaminen

Kristus perusti kirkkonsa maan päälle

"Minä olen tie, totuus ja elämä", (Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:6) Kristus sanoi seuraajilleen lyhyen mutta voimallisen palvelutyönsä aikana maan päällä. Se oli ajankohtainen ja tarpeellinen sanoma, sillä muutama sata vuotta ennen Hänen syntymäänsä monet ihmiset olivat lakanneet elämästä Jumalan käskyjen mukaan. Kristus toi valon takaisin maailmaan, kun Hän julisti evankeliumiaan, aivan kuten Hän oli julistanut sitä entisaikojen profeetoille kuten Abrahamille, Iisakille ja Moosekselle. Hän valitsi apostoleikseen kaksitoista miestä – muun muassa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen – ja pani kätensä heidän päänsä päälle antaen heille pappeudeksi kutsutun valtuuden suorittaa kasteita, johtaa Hänen kirkkoaan ja levittää Hänen sanaansa kaikkialle maailmaan.

Huolimatta Herran suuresta vaikutuksesta ja monista ihmeistä Hänet lopulta torjuttiin ja ristiinnaulittiin. Hänen kuolemansa jälkeen Hänen rohkeat ja uskolliset apostolinsa jatkoivat työtään ilman Häntä kastaen uusia jäseniä ja perustaen monia eri seurakuntia.

Kristinuskon pimeä keskiaika

Kristuksen apostolien ja heidän uskollisten seuraajiensa urhoollisista pyrkimyksistä huolimatta se alkuperäinen kirkko, jonka Kristus perusti, alkoi vaipua unohduksiin. Jäsenet kokivat ankaraa vainoa, ja kaikki apostolit yhtä lukuun ottamatta kokivat marttyyrikuoleman. Tätä aikakautta nimitetään suureksi luopumukseksi, jolloin tapahtui luopuminen (ks. 2. kirje tessalonikalaisille 2:1–3) Kristuksen opettamasta evankeliumista. Apostolinen valtuus antaa pappeuden avaimia ja saada ilmoitusta kirkkoa varten kadotettiin samoin kuin monia kallisarvoisia opetuksia. Kirkkoihin alkoi ilmaantua Hänen opetuksiaan koskevia erheitä, jotka johtivat ristiriitaisiin mielipiteisiin ja totuuksien katoamiseen. Nimitämme tätä aikakautta suureksi luopumukseksi.

Ilman valtuutta ja jumalallista ohjausta kristinusko kamppaili selviytyäkseen ristiriitaisista mielipiteistä, jotka koskivat jopa kaikkein perustavinta laatua olevia evankeliumin periaatteita. Ilman pappeuden valtuutta ja evankeliumin täyteyttä ihmisten oli luotettava ihmisviisauteen pyhien kirjoitusten, periaatteiden ja toimitusten tulkitsemisessa. Monia vääriä ajatuksia opetettiin totuutena, ja paljon siitä, mitä tiedämme Isän Jumalan, Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen todellisesta luonteesta ja siitä, millaisia He ovat, joutui kadoksiin. Keskeiset opit, kuten usko, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahja, vääristyivät ja tärkeitä oppeja katosi kokonaan.

Vuosisatoja myöhemmin innoitetut ihmiset kuten Martti Luther ja Jean Calvin ymmärsivät, että menettelytapoja ja oppeja oli muutettu tai kadonnut, ja he yrittivät uudistaa kirkkoa, johon he kuuluivat. Mutta ilman Herran Jeesuksen Kristuksen apostolien valtuutta Hänen evankeliumiaan ja kirkkoaan ei voitu palauttaa alkuperäiseen muotoonsa.

Jumala palautti Kristuksen kirkon Joseph Smithin kautta

Jos naapurissa asuva poika kertoisi meille, että Jumala on kutsunut hänet palauttamaan tosi kirkkonsa maan päälle, uskoisimmeko häntä? Luultavasti emme. Eivät monet ihmiset Nasaretissakaan uskoneet, että heidän naapurinsa, puuseppä Jeesus Kristus, oli Messias.

Vuosisatoja vallinneen hengellisen hämmennyksen jälkeen ihmiset todella tarvitsivat Jeesuksen Kristuksen alkuperäisiä totuuksia. Kun Jumala valitsi 14-vuotiaan pojan sanansaattajakseen vuonna 1820, useimmat ihmiset kieltäytyivät kuuntelemasta. Joseph Smith asui Yhdysvalloissa, joka oli siihen aikaan ainoa maa, jossa kuulutettiin uskonnonvapautta. Hänen perheensä jäsenet olivat syvästi uskonnollisia ja etsivät jatkuvasti totuutta.

Josephin oli päätettävä, mihin monista kristillisistä kirkkokunnista hänen pitäisi liittyä. Huolellisen tutkimisen jälkeen Joseph oli edelleen epätietoinen siitä, mihin kristilliseen kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Hän kirjoitti myöhemmin: "Niin suuri oli sekasorto ja kiista eri kirkkokuntien kesken, että sellaisen nuoren henkilön kuin minä olin – – oli mahdotonta päästä mihinkään varmaan tulokseen siitä, kuka oli oikeassa, kuka väärässä. – – Tämän sanasodan ja mielipidetemmellyksen keskellä sanoin usein itselleni: Mitä on tehtävissä? Mitkä näistä kaikista ryhmäkunnista ovat oikeassa, vai ovatko ne peräti kaikki väärässä? Jos jokin niistä on oikeassa, mikä se on ja kuinka saan tietää siitä?" (Kallisarvoinen helmi, Joseph Smith – historia 8, 10.)

Joseph kääntyi etsimään ohjausta Raamatusta. Hän luki: "Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta." (Jaakobin kirje 1:5.) Koska hän uskoi sen vilpittömästi, hän päätti tehdä juuri niin. Keväällä 1820 hän meni läheiseen metsikköön ja polvistui rukoukseen. Hän kuvailee kokemustaan: "Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. – – Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!" (Kallisarvoinen helmi, Joseph Smith – historia 16–17.) Näyssä Josephille ilmestyivät Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus. Vapahtaja kielsi Josephia liittymästä mihinkään kirkkoon. Vaikka monet hyvät ihmiset uskoivat Kristukseen ja yrittivät ymmärtää Hänen evankeliumiaan ja opettaa sitä, heillä ei siihen aikaan ollut totuuden täyteyttä eikä valtuutta kastaa ja suorittaa muita pelastavia toimituksia. Tämä näky oli alkuna Jeesuksen Kristuksen kirkon palautukselle maan päälle. Kymmenen vuotta myöhemmin Jumala valtuutti viisaamman, taivaan kouluttaman Joseph Smithin perustamaan tämän kirkon, jotta kaikilla olisi jälleen kerran mahdollisuus saada iloa ja siunauksia, kun he elävät sen opetusten mukaan.

Lisää tietoa Joseph Smithistä

Valtuus johtaa Hänen kirkkoaan on palautettu

Mitä se, että jollakulla on jumalallinen valtuus, todella tarkoittaa? Valtuutta toimia Jumalan nimessä nimitetään pappeudeksi. Joku saattaa virheellisesti ajatella, että se antaa vallan määrätä muille ihmisille, mitä pitää tehdä. Se tarkoittaa itse asiassa sitä, että ihminen voi toimia Jumalan nimissä Hänen kirkkonsa hyväksi – samalla tavoin kuin silloin kun annamme jollekulle valtakirjan, jotta hän voi toimia puolestamme.

Ennen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamista Joseph Smith sai pappeuden valtuuden Johannes Kastajalta sekä Pietarilta, Jaakobilta ja Johannekselta, jotka olivat saaneet tämän saman "voiman ja valtuuden" Jeesukselta Kristukselta itseltään (Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:1). Nämä miehet ilmestyivät enkeleinä ja antoivat pappeuden Joseph Smithille. Nykyinen profeetta Thomas S. Monson on Joseph Smithin valtuutettu seuraaja. Hänen ja kirkon muiden apostolien pappeuden seuraanto kulkee Jeesukseen Kristukseen katkeamattomassa asettamisten ketjussa.

Mormonin kirja

Mormonin kirja todistaa, että Jeesus Kristus todellakin eli maan päällä ja että Hän elää nykyäänkin jumalallisena Vapahtajanamme. Mormonin kirja on toinen todistus, joka vahvistaa sen, että Jeesus Kristus on olemassa ja että Raamattu on totta. Kertomus sen alkuperästä on yhtä ihmeellinen kuin muut kirkon palauttamiseen liittyvät tapahtumat.

Vuonna 1823 Joseph Smithin luona kävi Moroni-niminen taivaallinen sanansaattaja samalla tavoin kuin enkeleitä ilmestyi usein apostoleille Uuden testamentin aikana. Moroni kertoi Josephille Amerikan mantereen muinaisten asukkaiden aikakirjasta, joka oli haudattu läheiseen kukkulaan. Hän sanoi, että se sisälsi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden ja oli kirjoitettu ohuille kultalevyille. Joseph käänsi kirjan englannin kielelle. Kirja sai nimen Mormonin kirja muinaisen profeetta Mormonin mukaan, joka kokosi sen.

Mormonin kirja, joka on käännetty ja kirjoitettu samaan pyhien kirjoitusten tapaan kuin Pyhä Raamattu, kertoo meille aikansa vanhurskaiden ihmisten kamppailuista heidän yrittäessään elää Jumalan käskyjen mukaan. Aivan kuten käy joskus nykyäänkin, heitä pilkattiin ja vainottiin usein heidän uskonkäsitystensä vuoksi. Eräs erityisen innoittava kohta kirjassa kertoo Kristuksen käynnistä Amerikan mantereella pian Hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Hän kehotti ihmisiä tunnustelemaan haavojen jälkiä Hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään. Hän siunasi ja paransi heitä, teki ihmeitä ja antoi kahdelletoista miehelle saman valtuuden kuin oli Hänen kahdellatoista apostolillaan, joiden työtä on tallennettu Raamattuun. Hänen käyntinsä vaikutus oli niin syvällinen, että lähes 170 vuoden ajan ihmiset elivät rauhassa ja vanhurskaudessa.

Lisää tietoa Mormonin kirjasta

Jumala on sinun rakastava taivaallinen Isäsi

Palautetun kirkon keskeinen totuus on, että Jumala on meidän taivaallinen Isämme ja me olemme Hänen lapsiaan. Hän tuntee meidät henkilökohtaisesti ja rakastaa meitä enemmän kuin voimme käsittää. Hän haluaa meidän menestyvän tässä elämässä ja palaavan asumaan Hänen luokseen. Elämämme maan päällä on osa Hänen suunnitelmaansa, jotta voimme saada ruumiin, oppia, kasvaa ja kokea iloa. Joskus elämä on kovaa, yksinäistä tai pelottavaa, mutta taivaallinen Isä on aina kiinnostunut sinusta. Vastauksena rukouksiisi Hän on valmis antamaan sinulle lohtua, rauhaa ja johdatusta.

Hän on valmistanut meille polun, jota kulkemalla elämäämme siunataan. Tämän polun kulkeminen on välttämätön, jotta voimme palata Hänen luokseen. Sen ansiosta meillä on mahdollisuus ottaa vastaan kaikki Kristuksen sovitusuhrin vaikutukset. Kun teemme niin, koemme suurempaa rauhaa ja iloa sekä tässä elämässä että tulevassa elämässä.

Perhe on tärkeä Jumalan suunnitelmassa

Olemme kenties saaneet kasvaa onnellisessa ja turvallisessa perheessä, jossa on kaksi rakastavaa vanhempaa. Kenties emme ole, ja varttuminen oli vaikeaa ilman sitä rakkautta ja tukea, jota kaipasimme. Todennäköisesti me aikuisina haluamme onnellisen kodin.

Rauhallinen elämä perheessä ei ole aina helppoa, mutta Jumalan palautetussa kirkossa avioliiton ja perheen uskotaan olevan tärkein yhteiskunnallinen yksikkö nyt ja iankaikkisuudessa. Jumala haluaa meidän tekevän kaiken voitavamme nyt valmistautuaksemme elämään perheemme kanssa ikuisesti. Jos rakennamme avioliittomme ja perheemme Kristuksen evankeliumin periaatteille, joita ovat muun muassa usko, rukous, parannus, anteeksianto, kunnioitus, rakkaus, myötätunto, työ ja tervehenkinen hauskanpito, koti voi olla turvan, rauhan ja suunnattoman ilon antaja.

Me emme saa lannistua. Yritimmepä kuinka lujasti hyvänsä, avioliittomme ja kotimme eivät ole täydellisiä. Se on osa kasvuprosessia, joka meidän on tarkoitus kokea. Jumala haluaa meidän oppivan, kuinka olla kärsivällinen ja rakastava, kun puolisomme, pieni lapsemme tai teini-ikäisemme toimii toisin kuin toivoisimme. Tehtävämme on palvella heitä, mikä vuorostaan auttaa meitä tulemaan enemmän Jumalan kaltaisiksi.

Opi lisää perheen vahvistamisesta

Kuinka Jumala puhuu meille tänä aikana

Hän antaa meille myös ohjausta profeettojensa välityksellä, joilla on valtuus puhua ja toimia Hänen nimessään. Kautta historian rohkeat profeetat kuten Nooa, Abraham, Mooses, Pietari, Johannes Kastaja, apostoli Paavali ja lukemattomat muut ovat todistaneet palavasti Kristuksesta vahvistaakseen omaa uskoamme Häneen.

Kun Joseph Smith surmattiin järkyttävällä tavalla Carthagessa Illinoisin osavaltiossa vuonna 1844, palautetun kirkon johtovastuu siirtyi Brigham Youngille, joka oli tuolloin virkaiältään vanhin apostoli. Hän johti kirkkoa Kristuksen ohjeiden mukaan seuraavat 33 vuotta ja johti ensimmäisen pioneeriryhmän tasankojen yli Suolajärven laaksoon vuonna 1847. Hän valvoi yli 70 000 muun henkilön muuttoa Yhdysvalloista ja Euroopasta ja perusti yli 350 uudisasutusta Yhdysvaltain länsiosaan, Kanadaan ja Meksikoon.

Profeettojen seuraantoketju jatkuu tänä aikana nykyisen profeettamme ja kirkon presidentin Russell M. Nelson myötä. Häntä avustavat kaksi neuvonantajaa: Dallin H. Oaks ja Henry B. Eyring. Yhdessä he muodostavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisen presidenttikunnan (paljolti samaan tapaan kuin Pietari, Jaakob ja Johannes Kristuksen aikana). Aivan kuten Jumala johti israelilaiset pois orjuudesta ja parempaan paikkaan profeettansa Mooseksen kautta, niin Hän johtaa meitä kohti onnellisempaa ja rauhallisempaa elämää, kun me päätämme seurata Jeesusta Kristusta seuraamalla Hänen elävää profeettaansa. Meitä kaikkia kehotetaan lukemaan tai kuuntelemaan elävien profeettojen sanoja ja miettimään, kuinka Jumalan tahdon tunteminen voi olla hyödyksi elämässämme.