ComeuntoChrist.org Koko maailma

Jumalan
pelastussuunnitelma

"Mistä olen tullut ja miksi?"

Elämäsi ei alkanut syntymästä eikä se pääty kuolemaan. Ennen kuin tulit maan päälle, henkesi asui taivaallisen Isän luona, joka loi sinut. Sinä tunsit Hänet, ja Hän tunsi sinut ja rakasti sinua. Se oli onnellista aikaa, jolloin sinulle opetettiin Jumalan onnensuunnitelmaa ja tietä todelliseen iloon. Mutta aivan kuten useimmat meistä lähtevät kotoa ja vanhempiensa luota tultuamme aikuisiksi, Jumala tiesi, että sinun piti tehdä samoin. Hän tiesi, että et voisi edistyä, ellet lähtisi pois joksikin aikaa. Niinpä Hän antoi sinun tulla maan päälle kokemaan fyysisen ruumiin tuomaa iloa – ja tuskaa.

Yksi asia, jonka vuoksi tämä elämä on joskus hyvin vaikeaa, on se, että emme ole fyysisesti lähellä Jumalaa. Emmekä me edes pysty muistamaan kuolevaisuutta edeltävää elämäämme, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy toimia uskon eikä näkemisen varassa. Jumala ei sanonut, että se olisi helppoa, mutta Hän lupasi, että Hänen Henkensä olisi luonamme, kun tarvitsisimme Häntä. Vaikka joskus tuntuukin siltä, että olemme yksin matkallamme, me emme ole.

Jumalan suunnitelma sinua varten

Se ei tarkoita sitä, että Hän odottaa sinun olevan täydellinen. Hän tietää, ettei niin ole. Hän kuitenkin odottaa, että sen aikaa kun olet täällä maan päällä, yrität parhaan kykysi mukaan olla enemmän Hänen kaltaisensa, ja että opit virheistäsi ja kehityt niiden ansiosta. Joka kerta kun teet huonon valinnan, jolla on tuskallisia seurauksia, tuo päätös johtaa murheeseen – joskus heti, joskus paljon myöhemmin. Vastaavasti hyvät valinnat johtavat ennen pitkää onneen ja auttavat sinua tulemaan enemmän taivaallisen Isän kaltaiseksi.

Fyysisen ruumiimme saaminen

Aivan kuten Jumala loi maailman paikaksi, jossa voit elää ja saada kokemuksia, Hän loi sinut. Ja Hän antoi sinulle lihaa ja verta olevan ruumiin, joka on Hänen kirkastetun ruumiinsa kaltainen. Vanhassa testamentissa Jumala sanoo: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme" (1. Mooseksen kirja 1:26). Jaakob julisti, että hän oli nähnyt Jumalan "kasvoista kasvoihin" (1. Mooseksen kirja 32:31). Myös Mooses puhui Jumalan kanssa "kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle" (2. Mooseksen kirja 33:11). Uudessa testamentissa ylösnoussut Kristus ilmestyessään apostoleilleen sanoi heille: "Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan." (Evankeliumi Luukkaan mukaan 24:39.)

Aadam ja Eeva antoivat meille valitsemisen lahjan

Jumalan ensimmäiset lapset maan päällä, Aadam ja Eeva, elivät paratiisillisessa puutarhassaan. He eivät tunteneet surua tai tuskaa, mikä saattaa vaikuttaa mukavalta, mutta ilman sitä he eivät myöskään pystyneet tuntemaan iloa. He eivät muistaneet kuolevaisuutta edeltänyttä elämäänsä. Jos he eivät olisi syöneet kiellettyä hedelmää, he olisivat eläneet sillä tavoin ikuisesti eivätkä he olisi koskaan saaneet lapsia. Ihmiskunta ei olisi milloinkaan syntynyt, eikä maailmaa olisi asutettu.

Kuten tiedämme, Aadam ja Eeva antoivat myöten Saatanan houkutuksille syödä hedelmää eivätkä olleet kuuliaisia Jumalalle, joka oli kieltänyt heitä syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta. Sen seurauksena Aadam ja Eeva joutuivat eroon Jumalasta fyysisesti ja hengellisesti. Tätä tapahtumaa nimitetään lankeemukseksi. Heistä tuli kuolevaisia – aivan kuten me olemme – alttiita synnille, sairauksille, kaikenlaisille kärsimyksille ja lopulta kuolemalle. Mutta se ei ollut pelkästään huono asia, koska nyt he saattoivat tuntea suurta iloa. "Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo" (Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 2:25). Kun sitten Aadam ja Eeva olivat kuuliaisia Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, heidän oli mahdollista saada Jumalalta innoitusta ja ilmoitusta ja heidän luonaan kävi jopa taivaallisia sanansaattajia.

Kun he eivät olleet enää puutarhassa, he kykenivät edistymään ja oppimaan, kuinka he voivat tulla enemmän taivaallisen Isämme kaltaisiksi. Lisäksi heillä voisi olla lapsia, mikä merkitsi sitä, että loput Jumalan henkilapsista (me kaikki) voisivat tulla maan päälle, saada fyysisen ruumiin ja tulla koetelluiksi päivittäisissä valinnoissaan. Aivan kuten Aadamin ja Eevan tapauksessa, kaikilla valinnoillamme, hyvillä ja pahoilla, on seurauksia. Kestävä onni ja edistyminen tulevat siitä, että valitset sen, mitä Jumala haluaa sinun tekevän. Avainsana on valitseminen. Yleensä Jumala ei puutu tilanteeseen eikä estä meitä tekemästä niitä huonoja valintoja, joita Saatana houkuttelee meitä tekemään. Hän tarjoaa kuitenkin rakkauttaan, jumalallista johdatusta ja varoituksia, kun avaamme sydämemme Hänelle.

Onnellisuuden salaisuus

Lankeamme usein siihen ansaan, että ajattelemme uuden auton, ylennyksen työssä, muutoksen ulkonäössä tai jonkinasteisen kuuluisuuden tekevän meidät onnellisiksi. Ja usein ne tekevätkin – joksikin aikaa. Mutta se ei milloinkaan kestä, sillä vauraus, valta, kauneus ja maine eivät yksinkertaisesti tuo kestävää onnea, niin paljon kuin toivoisimmekin niiden tuovan. Sen sijaan todellinen onni tulee siitä, että noudattaa Kristuksen esimerkkiä ja pyrkii omaksumaan jumalallisia ominaisuuksia kuten hyvyys, rakkaus, oikeudenmukaisuus ja armo. Se tulee siitä, että palvelemme muita ja autamme heitä noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja opetuksia. Se tulee siitä, että voitamme ruumiimme halut ja niiden sijaan noudatamme Hengen kehotuksia. Se tulee siitä, että teemme ahkerasti työtä ja elämme terveellisesti. Se tulee ystävistä, perheestä ja henkilökohtaisista saavutuksista. Riippumatta siitä, mitä sinulla on tai ei ole tässä elämässä, niin syvin ja kestävin onni tulee siitä, että tunnet Jumalan suunnitelman ja noudatat sitä.

Kun tapahtuu pahoja asioita

Me sairastumme. Rakkaitamme kuolee. Menetämme työpaikkamme tai kotimme. Puolisomme on uskoton. On vaikeaa olla kysymättä, miksi Jumala sallii meidän kärsiä niin paljon. Tiedä, ettei Jumala koe mielihyvää kärsimyksistäsi ja vaikeuksistasi. Olipa niiden syy mikä tahansa, ne voivat tuoda sinut lähemmäksi Häntä ja jopa tehdä sinut vahvemmaksi, jos kestät ne uskollisesti (Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 2:2; Johanneksen ilmestys 3:19).

On lohdullista tietää, että Jumalan Poika Jeesus Kristus on kärsinyt kaiken. Hän ymmärtää tuskasi ja voi auttaa sinua selviytymään koettelemuksistasi. Kun uskot Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa, voit olla varma siitä, että kaikella, mitä sinulle tapahtuu täällä tämän maan päällä, on tarkoituksensa. Aikamme täällä on lyhyt verrattuna iankaikkiseen elämäämme. Kuten Herra sanoi Joseph Smithille erään suuren kärsimyksen aikana:

Katastrofeista selviytyminen voi vahvistaa sinua ja tehdä sinusta myötätuntoisemman. Se voi auttaa sinua oppimaan ja kehittymään sekä herättää sinussa halun palvella muita. Vastoinkäymisten kohtaaminen on yksi tärkeistä tavoista, joilla sinua koetellaan ja koulutetaan eläessäsi täällä maan päällä. Meidän rakastavalla taivaallisella Isällämme on kyky korvata meille kaikki epäoikeudenmukaisuudet, joita me ehkä joudumme kestämään tässä kuolevaisessa elämässä. Jos kestämme uskollisesti, Hän palkitsee meidät tulevassa elämässä niin runsaasti, ettemme kykene sitä käsittämään (ks. 1. kirje korinttilaisille 2:9). Ihmeellistä kyllä, Jumalan avulla voit kokea iloa jopa koettelemusten aikoina ja voit kohdata elämän haasteet rauhallisin mielin.

Jumalan suunnitelma – Mitä Jeesus Kristus on tehnyt vuoksemme

Jeesus Kristus kärsi meidän vuoksemme 2.21

Virheesi saattavat olla niinkin yksinkertaisia kuin että olet loukannut ystäväsi tunteita tai ne voivat olla paljon vakavampia syntejä. Se, että näemme aiheuttamaamme tuskaa ja tunnemme katumuksen, häpeän ja syyllisyyden aiheuttamaa kurjuutta, voi joskus olla musertavaa ja järkyttävää. Mietimme, voimmeko ikinä päästä eroon virheistämme ja tuntea anteeksiannon tuomaa rauhaa. Aivan varmasti voimme, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja parannuksenteon ansiosta. Me voimme tunnustaa syntimme Jumalalle ja pyytää Hänen anteeksiantoaan. Ja Hän on luvannut, ettei Hän "muista niitä enää" (Oppi ja liitot 58:42). Se on mahdollista, koska taivaallinen Isä lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka kärsi ja maksoi syntimme ja surumme vapaaehtoisesti sovittamalla ne. Emme pysty täysin ymmärtämään, kuinka Jeesus kärsi meidän syntiemme tähden. Me tiedämme kuitenkin, että Getsemanen puutarhassa syntiemme taakka sai Hänet tuntemaan sellaista tuskaa, että Hän vuoti verta jokaisesta huokosesta (ks. Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:39–44). Myöhemmin ristillä riippuessaan Jeesus kärsi auliisti tuskallisen kuoleman yhdellä julmimmista koskaan tunnetuista tavoista (Mormonin kirja, Alman kirja 7:11).

Hänen henkinen ja hengellinen tuskansa oli kuitenkin huomattavasti ristin tuskia suurempaa. Vapahtaja sanoo meille: "Sillä katso, minä – – olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä – – samoin kuin minä"(Oppi ja liitot 19:16–17).

Sen lisäksi että pyydämme Jumalalta anteeksi, Hän haluaa meidän myös pyytävän anteeksi niiltä, joita olemme vahingoittaneet, ottavan selvää siitä, voimmeko korjata vahingon, ja lupaavan, ettemme enää tee samoja virheitä. Silloin voimme jatkaa elämäämme tuntien Jumalan rakkautta ja sitä uskomatonta rauhaa ja iloa, joka koituu täydellisen anteeksiannon saamisesta.

Jotta Hänen sovituksensa vaikuttaisi täysin sinun elämässäsi, sinun tulee

  • Osoita uskoa Häneen.
  • tehdä parannusta.
  • mennä kasteelle
  • ottaa vastaan Pyhä Henki
  • Päätä noudattaa Hänen opetuksiaan loppuelämäsi ajan.

"Mitä tapahtuu, kun kuolen?"

Kuvittele, että kätesi on käsineen sisällä. Käsine liikkuu vain silloin kun kätesi liikkuu. Vedä kätesi pois käsineestä, niin käsine jää elottomaksi. Tämä on helppo tapa nähdä havainnollisesti, mitä tapahtuu, kun kuolet. Kuvittele, että ruumiisi on käsine, jota liikuttaa se, joka todella olet – henkesi. Kun kuolet, ruumiisi jää elottomaksi kuin käsine, mutta henkesi elää ikuisesti.

Lukuisat pyhien kirjoitusten kohdat ja profeettojen omakohtaiset kertomukset kautta aikojen ovat kertoneet meille, että tämä on totta.

Kun sinä olet se, joka jää suremaan – se, joka menettää ystävän tai rakkaan – tuon menetyksen tuska on hyvin todellista. Suurta lohtua tuo kuitenkin tieto, että näet hänet jälleen. Ja Kristuksen kuoleman ansiosta meidän henkemme ja ruumiimme jossakin vaiheessa yhdistetään jälleen (ylösnousemuksessa) ja tehdään täydellisiksi niin, ettei niitä enää koskaan eroteta.

Kuolemattomuus – yksi Jumalan suurimmista lahjoista

Useimmat meistä varmaankin sanoisivat, että me haluamme elää ikuisesti. Juuri sen mahdollisuuden Jumala antoi meille jokaiselle, kun Hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle kuolemaan vuoksemme ja sovittamaan syntimme. Sitä nimitetään ylösnousemukseksi, ja jokainen maan päälle syntynyt ihminen, myös jumalattomat, saa tämän kuolemattomuuden lahjan (1. kirje korinttilaisille 15:22).

Kolmantena päivänä ristiinnaulitsemisensa jälkeen Jeesuksesta Kristuksesta tuli ensimmäinen ihminen, joka on noussut kuolleista. Hänen henkensä yhdistyi jälleen Hänen kirkastettuun, täydelliseksi tehtyyn ruumiiseensa, eikä Hän voinut enää kuolla. Kun Kristuksen ystävät menivät käymään Hänen haudallaan, enkelit sanoivat: "Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi" (Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:6).

"Pääsenkö minä taivaaseen?"

Kyllä! Jumala tuomitsee kaikki ihmiset oikeudenmukaisesti ja palkitsee heidät asianmukaisesti paikalla valtakunnassaan.