ComeuntoChrist.org Koko maailma

Sukututkimus

Miksi sukututkimus on tärkeää

Ne, joita sukututkimuskärpänen on puraissut, tietävät, kuinka hauskaa sukututkimus voi olla. Se ei kuitenkaan ole syy, miksi meillä on maailman suurin sukututkimuskirjasto ja miksi 15:tä miljoonaa mormonia kannustetaan tutkimaan sukunsa juuria. Pikemminkin meitä ajaa eteenpäin meidän oppimme, joka opettaa, että avioliitto ja perhe voivat jatkua tämän elämän jälkeen. Mutta niin voi tapahtua vain, kun perhe sinetöidään yhteen jossakin Herran pyhistä temppeleistä, joita on eri puolilla maailmaa, ja yhdistetään koko iankaikkisuudeksi.

Se on hieno tilaisuus meille kaikille, joilla on nykyään mahdollisuus tulla sinetöidyksi temppelissä, mutta entäpä ne esivanhempamme, jotka kuolivat vailla tilaisuutta ottaa vastaan sellaisia toimituksia kuten kaste tai iankaikkisen perheen tuomia siunauksia? Olisiko järkevää, että Jumala sanoisi vain: "Ikävä kyllä, sille ei voi mitään"? Ei tietenkään. Kun Kristus muinoin perusti kirkkonsa, siellä tehtiin sijaistyötä kuolleiden puolesta ja suoritettiin toimituksia edesmenneiden sukulaisten puolesta, sillä "mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä , miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?" (1. kirje korinttilaisille 15:29). Kun Kristus palautti alkuperäisen kirkkonsa maan päälle profeetta Joseph Smithin kautta, palauttamiseen sisältyi muinainen käytäntö, jonka mukaisesti näitä toimituksia suoritetaan kuolleiden sukulaistemme puolesta pyhissä temppeleissä. Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin sisältyvät nykyään nämä samat siunaukset pyhissä temppeleissä.

Sukututkimus ja sukuhistoria ovat tärkeä edeltäjä kuolleiden esivanhempiemme puolesta tehtävässä temppelityössä. Me teemme niitä hankkiaksemme esivanhempiemme nimiä ja muita sukututkimustietoja, jotta heidän puolestaan voidaan suorittaa temppelitoimitukset. Sitten esivanhemmillemme opetetaan evankeliumia henkimaailmassa ja heillä on vapaus valita, ottavatko he vastaan heidän puolestaan tehdyn työn vai torjuvatko he sen. Äiti Teresa sanoi kerran, että "kauheinta köyhyyttä on yksinäisyys ja tunne, ettei ole haluttu". Ajatus siitä, että tämä yksinäisyyden köyhyys – se, ettei ole haluttu ja on erossa rakkaista – voisi ulottua tätä elämää edemmäs, on todella surullinen, ja sen temppelityö voi estää.

Elian lupaus

Miksi he tekevät niin? Useimmat sanoisivat luultavasti, että se on mukava harrastus ja he tuntevat, että heitä motivoi suuri uteliaisuus esivanhempiaan kohtaan. Syy on siinä, että tämän työn henki on koskettanut heitä. Knowing Your Families GenealogyVanhan testamentin mukaan Elian oli määrä tulla takaisin ja valmistaa tie Herralle. Herran Henki on rakkauden henki, joka saattaa viimein voittaa kaiken ihmissuvun vieraantumisen toisistaan rakentaessaan siltoja sukupolvien yli. Se sitoo rakkaat isovanhemmat, jotka ovat jo kuolleet, heidän lastenlapsiinsa, jotka eivät koskaan tunteneet heitä, säilyttämällä ja välittämällä heidän tarinoitaan ja muistoesineitään. Elämä, jota ei ole dokumentoitu, on elämää, joka sukupolvessa tai parissa unohtuu suurimmaksi osaksi muistista. Ja silti tieto esivanhemmistamme muokkaa meitä ja juurruttaa meihin arvoja, jotka antavat elämällemme suuntaa ja tarkoitusta.

Raamatun profeetta Malakia profetoi, että Elia palaisi kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen (ks. Malakian kirja 3:23–24).

Tämä profetia täyttyi itse asiassa silloin kun profeetta Elia ilmestyi Kirtlandin temppelissä 3. huhtikuuta 1836 Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle (miehelle, joka auttoi Josephia kääntämään Mormonin kirjan). Elia palautti pappeuden erityisiä voimia antaen ne Josephille ja Oliverille. Tämän voiman ansiosta perheet voidaan sinetöidä yhteen kautta sukupolvien. Sukututkimustyötä tekemällä me voimme osallistua tämän profetian jatkuvaan täyttämiseen. Voimme saada tietoa esivanhemmistamme ja niistä, jotka kuolivat saamatta tilaisuutta kuulla evankeliumia ja ottaa vastaan toimituksia, ja näin oppia rakastamaan heitä enemmän. Heidän kertomuksensa rohkeudesta ja uskosta voivat innoittaa meitä. Voimme siirtää tuon perinnön edelleen lapsillemme.

Sukututkimuskeskukset

Vaikka syymme tutkia sukua saattavatkin olla erilaiset kuin useimmilla, annamme mielellämme mikrofilmattujen ja digitalisoitujen aikakirjojen kokoelmamme maksutta kenen tahansa käyttöön, joka on yhtä innostunut sukututkimuksesta. Näitä ihmisiä on miljoonia, sillä sukututkimuksen sanotaan olevan Pohjois-Amerikassa nopeimmin kasvava harrastus, joka on suositumpaa kuin tilkkutäkkien ompeleminen, postimerkkien keräily ja jopa puutarhanhoito. Se on itse asiassa niin suosittua, että viime aikoina on ollut useita tv-ohjelmia, joissa kuuluisat ja vähemmän kuuluisat ihmiset jäljittävät juuriaan.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon sukututkimuskirjasto, joka sijaitsee Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa, on suurin sukututkimuskirjasto maailmassa, ja sen kautta pääsee käsiksi moniin asiakirjakokoelmiin, joissa on tietoa yli kahdesta miljardista kuolleesta henkilöstä. Siellä on aikakirjoja yli sadasta maasta, ja ne kattavat kaikenlaista 1300-luvun englantilaisista kirkonkirjoista afrikkalaisiin suullisiin historioihin. Kirjastossa käy päivittäin keskimäärin 2 400 vierailijaa, joista monet ovat Euroopasta ja Aasiasta.

Pääkirjastomme lisäksi eri puolilla maailmaa, usein kirkkomme seurakuntakeskuksissa, on yli 4 500 paikallista sukututkimuskeskusta. Niiden tarkoituksena on opettaa ihmisiä etsimään esivanhempiaan. Niiden henkilökuntana on paikallisia kirkon jäseniä, jotka toimivat vapaaehtoisina, ja kaikki nämä palvelut ovat maksuttomia.