ComeuntoChrist.org Koko maailma

Tietoa meistä

Me uskomme, että Hänen kauttaan kaikki ihmiset voivat nauttia iankaikkisesta elämästä perheensä kanssa taivaallisen Isän valtakunnassa (ks. Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16). Me uskomme myös, että ennen syntymäämme me elimme Jumalan luona henkinä (ks. Kirje roomalaisille 8:16) ja että Jumalan onnensuunnitelman mukaan me voimme tulla maan päälle saamaan fyysisen ruumiin, jotta voimme oppia ja kehittyä. Me uskomme, että mormonitemppeleissä tehtävän työn ansiosta perhesuhteemme voidaan sinetöidä kestämään iankaikkisesti. Näin voi tapahtua kuitenkin vain, jos me elämme vanhurskaasti Jumalan jumalallisen johdatuksen mukaan siten kuin profeetat ovat ilmoittaneet ja jos me virheitä tehtyämme teemme parannuksen. Kirkon tehtävänä on auttaa meitä kohtaamaan tämän elämän haasteet, jotta olemme arvollisia saamaan ne ajalliset ja hengelliset siunaukset, jotka Jumala haluaa antaa meille.

Kirkko

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on yleensä mormonikirkoksi kutsutun uskontokunnan virallinen nimi. Sen perusti 6. huhtikuuta 1830 Joseph Smith, kirkon ensimmäinen presidentti. Me uskomme, että Jumala kutsui hänet profeetaksi nykyaikana, samoin kuin Mooseksen ja Abrahamin Raamatun aikoina. Joseph Smith näki Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen näyssä, kun hän oli rukoillut tietääkseen, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Jumala ja Jeesus Kristus kutsuivat hänet palauttamaan kirkon, jonka Kristus oli perustanut ollessaan maan päällä. Siinä kirkossa tuli olla oikea järjestys ja pappeuden valtuus, jotka olivat kadonneet pian Vapahtajan kuoleman jälkeen.

Kun Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin vuonna 1830, siinä oli kuusi jäsentä. Nyt siitä on kasvanut yli 15 miljoonan jäsenen kirkko, joka toimii kuudella mantereella. Joseph Smithin kuoleman jälkeen kirkkoa on johtanut keskeytymätön ketju profeettoja, jotka ovat pyrkineet aina auttamaan jäseniä ymmärtämään paremmin Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja rakastamaan sitä enemmän.

Mormon.org

Tämän sivuston tarkoituksena on esitellä kirkkoamme maailmalle. Näillä sivuilla toivomme vastaavamme kysymyksiisi, annamme oikeaa tietoa ja tarjoamme keinoja oppia lisää. "Ihmiset"-sivulla lukijoille esitellään mormoneja, jotka kertovat, kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on ollut siunaukseksi heidän elämässään. "Arvot"-sivulla tähdennetään joitakin kulttuuriin liittyviä asioita, joita mormonit pitävät tärkeinä, kuten vahvat perheet, palveleminen ja hyvänä kansalaisena oleminen. Ja "Uskonkäsitykset"-osiossa me esitämme ne keskeiset opit, jotka ovat uskonkäsitystemme pohjana. Toivomme, että tämä sivusto auttaa sinua pääsemään hyvään alkuun, kun tutkit uskontoamme, ja että voit sen jälkeen ottaa yhteyttä lähetyssaarnaajiin ja käydä kirkkomme kokouksissa.

Kirkolla on omistuksessa ja käytössä monia verkkosivustoja. Tässä on joitakin suosituimpia:

  • Lds.org – tarkoitettu pääasiassa kirkon jäsenille. Siinä esitetään sanomia kirkon johtohenkilöiltä, annetaan paikallisille seurakunnille mahdollisuus luoda verkkoryhmiä sekä tarjotaan lähdeaineistoa niille, jotka tutkivat evankeliumia tai valmistavat oppiaiheita.
  • Mormonienuutishuone.lds.org – esittelee uutisia ja tilastotietoa kirkosta.
  • Familysearch.org – maailman suurin sukututkimusorganisaatio, joka tarjoaa asiakirjoja ja palveluja jokaiselle sukututkimuksesta ja sukuhistoriasta kiinnostuneelle.