ComeuntoChrist.org Koko maailma

Tietosuojailmoitus (Updated 2018-09-01)

Tässä ilmoituksessa me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja sen entiteetit, annamme sinulle tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Sanalla ”me” tarkoitamme kirkkoa ja kirkon entiteettejä.

1. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä? 

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa sen edustajat ja kirkon entiteetit käsittelevät henkilötietojasi. Kun annat meille henkilötietojasi, annat niitä kirkolle kirkon entiteettien kautta.

a. Kirkko: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (”kirkko”) on sellaisten ihmisten yhteisö, jotka uskovat samaan uskonnolliseen oppiin, suorittavat samoja uskonnolli- sia riittejä ja toimituksia sekä noudattavat kirkollisia periaat- teita. Kirkon paikalliset yksiköt, kuten seurakunnat, vaarnat, piirit, lähetyskentät ja vyöhykkeet ovat vain tämän uskovien yhteisön alayksiköitä eivätkä tietyin poikkeuksin ole erillisiä oikeushenkilöitä.

b. Kirkon entiteetit: Ajallisia asioita koskevien tarpeiden täyttä- miseksi ja kirkon muita tarkoituksia varten kirkkoa avustaa useista erillisistä oikeushenkilöistä koostuva oikeudellinen rakenne eri puolilla maailmaa. Nämä erilliset oikeushenkilöt (tässä ”kirkon entiteetit”) ovat oikeudellisesti erillisiä kirkosta. The Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (”CPB”) ja yksi tai useampi muu kirkon entiteetti yhdessä käsittelevät henkilötietojasi vastuullisina rekisterinpitäjinä. Jotkut kirkon entiteetit voivat henkilötietojen käsittelijöinä vastaanottaa henkilötietoja tuottaakseen palveluja niille kirkon entiteeteille, jotka toimivat rekisterinpitäjinä. Pyynnöstäsi toimitamme sinulle tietoa siitä, mitkä kirkon entiteetit käsittelevät henkilötietojasi.

2.  Mitä henkilötietoja keräämme? 

Keräämme henkilötietoja, a) jotka sinä itse annat meille, b) joita me kirjaamme ja c) joita saamme kolmansilta osapuolilta. Saatamme käsitellä henkilötietojasi automaattisesti tai manuaali- sesti, esimerkiksi keräämällä, tallentamalla, järjestämällä, jäsentämällä, säilyttämällä, muokkaamalla tai muuttamalla, hakemalla, kyselemällä, käyttämällä, luovuttamalla siirtäen, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittamalla tai yhdistämällä, rajoittamalla, poistamalla tai tuhoamalla henkilötietojasi.

a.  Itse annetut tiedot. Annat meille henkilötietoja liittyessäsi kirkkoon, osallistuessasi kirkon toimituksiin, pyytäessäsi kirkon aineistoja, pyytäessäsi käyttöoikeutta kirkon työvälinei- siin tai palveluihin taikka ollessasi muulla tavalla yhteydessä kirkkoon. Kun olet yhteydessä kirkkoon, käsittelemme yleensä tietoja nimestä, syntymäajasta, syntymäpaikasta, puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta, fyysisestä osoit- teesta, valokuvasta, sukupuolesta, lahjoituksista tai mak- suista jne. Saatat toimittaa meille lisätietoja osallistuaksesi oma-aloitteisesti kyselyihin, kilpailuihin tai muihin toimintoihin tai tapahtumiin. Osallistuminen kyselyihin, kilpailuihin ja vastaaviin toimintoihin on vapaaehtoista. Ellet halua osallistua tai antaa henkilötietoja sellaisten toimintojen yhteydessä, asia ei vaikuta asemaasi jäsenenä eikä mahdollisuuteesi käyttää kirkon työvälineitä ja palveluja. Kaikissa tällaisissa tapauk- sissa tiedät, mitä henkilötietoja annat meille, koska annat nämä tiedot itse ja vapaaehtoisesti.

b. Tiedot, joita saamme kolmansilta osapuolilta, ja passiivisesti annetut tiedot. Paikallisten lakien salliessa voit antaa henkilö- tietoja, mukaan lukien jonkun muun henkilön (eli kolmannen osapuolen) yhteystiedot, jolloin voimme ottaa yhteyttä kyseiseen henkilöön, toimittaa hänelle jotakin tai muutoin täyttää pyyntösi. Antaessasi jonkun muun henkilötietoja sinun tulee ensin saada kyseisen henkilön tietoinen suostumus, jos laki edellyttää tätä suostumusta.

Mikäli sinä tai joku muu on antanut meille henkilökohtaiset yhteystietosi ja haluat pyytää, ettemme enää ota sinuun yhteyttä, sinun tulee noudattaa peruuttamista tai poistamista koskevia käytäntöjä, joista kerrotaan kyseisellä sivulla, tiedotuslehdessä, sähköposti-ilmoituksessa tms. tai ottaa yhteys osoitteeseen DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Saatamme käsitellä ja saattaa julkisesti saataville henkilötietoja julkaistuista lähteistä. Saatamme käsitellä ja julkaista tietoa elävistä henkilöistä soveltuvien paikallisten lakien mukaisesti.

Paikkatietoasi saatetaan käyttää joissakin mobiilisovelluksissa auttamaan sinua löytämään lähimmän temppelin tai seurakunta- keskuksen tai vastaavanlaisiin tarkoituksiin. Voit muokata laitteesi asetuksia ja kieltää paikkatietojen käytön.

Kun käyt jollakin sivustollamme, palvelimemme (jotka käyttävät lokitiedostoja tai suodatinjärjestelmää) saattavat kerätä tietoja, jotka verkkoselaimesi lähettää käydessäsi millä tahansa verkkosi- vustolla. Näitä tietoja voivat olla seuraavat niihin rajoittumatta: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, mikä tahansa sivustollemme ohjaava verkkosivusto, jolla kävit ennen kuin tulit sivustollemme, kävijän esittämän kunkin pyynnön päiväys ja kellonaika, sivustoltamme etsimäsi tieto sekä muut evästeillä tai vastaavilla tekniikoilla kerättävät tiedot. Pyydämme lukemaan evästeiden käytöstä kussakin mobiilisovelluksessamme ja kullakin verkkosivustollamme. Näin saat lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista sekä siitä, kuinka käytämme niitä.

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja? 

Käsittelemme henkilötietoja kirkollisia, sukututkimukseen liittyviä, humanitaarisia, sosiaaliseen huoltotyöhön liittyviä, lähetystyötä, opettamista ja muita toiminnallisia ja hallinnollisia tarkoituksia varten.

Käytämme henkilötietoja tuottaaksemme kirkollisia ja muita niihin liittyviä palveluja kirkon tehtävän toteuttamiseksi. Saatamme käyttää henkilötietoja siihen, että a) otamme yhteyttä sinuun tai muihin, b) luomme ja ylläpidämme jäsentietoja, c) vastaamme pyyntöihisi, d) kysymme vapaaehtoista palautettasi, e) mukau- tamme työvälineidemme tai palvelujemme ominaisuuksia tai sisältöä, f) arvioimme kelpoisuutta osallistua temppeli- ja muihin toimituksiin, lähetystyöpalveluun sekä vapaaehtois- ja johtotehtä- viin tai g) hallinnoimme kirkon uskonnonopetusta, huoltotyötä ja muita kirkon ohjelmia. Tässä yhteydessä henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on joko sopimukseen perustuvan tai muun velvoitteen täyttäminen sinua kohtaan tai kirkon oikeutetun toiminnan toteuttaminen.

Tietojesi käytön oikeusperusteena tietojenkäsittelyssämme saattaa myös olla soveltuvien lakien noudattaminen ja oikeuksien toteuttaminen.

Saatamme käyttää henkilötietoja myös sisäisiin tarkoituksiin, kuten tilintarkastus, data-analyysi, järjestelmän ongelmien selvittäminen ja tutkimus. Näissä tapauksissa käsittelymme oikeusperusteena on oikeutettujen etujen toteuttaminen kirkon toiminnassa.

4. Keille luovutamme henkilötietoja? 

Luovutamme tai siirrämme henkilötietojasi muille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

a. Palveluntarjoajat, jotka ovat kolmansia osapuolia. Saatamme antaa henkilötietoja käsiteltäviksi kolmansille osapuolille, kun nämä suorittavat puolestamme sisäisiä toimintoja (esim. maksujen käsittely, ylläpito, turvallisuus, data-analyysi, tietoteknisten palvelujen isännöinti, mittauspalvelut, tietopohjainen sosiaalisen median viestintä, kyselytutkimuk- set jne.). Näissä tilanteissa palveluntarjoajat velvoitetaan sopimuksin suojaamaan henkilötiedot muulta käytöltä (kuten markkinointitarkoituksiin) ja niiden siirrolta tämän tietosuojail- moituksen ja soveltuvien lakien mukaisesti.

b. Kirkon entiteetit. Saatamme siirtää henkilötietoja mille tahansa kirkon entiteetille kirkon tarkoitusten saavuttamiseksi.

Jos olet kirkon jäsen, yleiset jäsentietosi ja muut vapaaehtoi- set tiedot, jotka saatat antaa (esimerkiksi sähköpostiosoite ja valokuva), voidaan antaa kirkon jäsenille seurakunnassasi ja vaarnassasi tai piirissäsi niin kuin edellä lueteltuja kirkon sisäisiä tarkoituksia varten on tarpeen. Jotkin tietosi saattavat myös näkyä rajallisesti ja rajoitetusti verkkosivustoillamme, kuten sivustolla lds.org. Voit kieltää tietojesi näyttämisen tai rajoittaa valinnaisten tietojen näyttämistä muokkaamalla profiiliasetuksiasi eri palveluissa.

c. Oikeudelliset edellytykset. Voimme käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi, kirjoituksiasi, päiväkirjamerkintöjäsi, verkko- keskustelujasi, henkilökohtaisia muistiinpanojasi, laatimaasi sisältöä tai mitä tahansa muuta aineistoa missä tahansa palvelussa, jos vilpittömässä mielessä uskomme, että oikeudellinen tai hallinnollinen määräys tai laki sitä edellyttää. Lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietojasi ja muita tietoja lain edellyttämällä tavalla toteuttaaksemme tai puolustaak- semme laillisia oikeuksia, korvausvastuuseen liittyvänä varotoimena, suojataksemme palvelun, yksittäisen henkilön tai suuren yleisön oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta, ylläpitääksemme ja suojellaksemme palvelujemme tai infrastruktuurimme turvallisuutta ja eheyttä, suojellaksemme itseämme ja palvelujamme petoksilta, väärinkäytöltä tai laittomalta käytöltä, tutkiaksemme kolmannen osapuolen vaatimuksia tai syytöksiä sekä puolustautuaksemme niitä vastaan, tai avustaaksemme lainvalvontaviranomaisia.

5. Missä säilytämme henkilötietoja? 

Voimme säilyttää henkilötietojasi datakeskuksissa Yhdysvalloissa, pilvipalveluissa tai kirkon entiteettien toimitiloissa. Varmistaak- semme riittävän tietosuojan tiedoille, joita siirretään muille hallintoalueille, olemme solmineet kirkon entiteettien ja niiden palveluntarjoajien kesken tiedonsiirtoa ja tietojenkäsittelyä koskevia sopimuksia, jotka sisältävät Euroopan komission hyväksymät vakiosopimusehdot, jotka vastaavat EU- lainsäädäntöä (jotka saat nähtäväksesi, jos otat meihin yhteyttä tämän ilmoituksen lopussa mainitulla tavalla).

6. Miten turvaamme henkilötiedot?

Käytämme teknisiä ja organisatorisia keinoja suojataksemme saamiamme henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvatto- malta muokkaamiselta sekä turvataksemme niiden luottamukselli- suuden. Tarkistamme säännöllisesti turvallisuutta koskevia toimintatapojamme ja harkitsemme asianmukaisia uusia turvatek- niikoita ja -menetelmiä. Käytämme myös ajantasaista salaustek- niikkaa salataksemme tiedonsiirron kirjautumissivustoillamme. Koska emme kuitenkaan voi taata näiden salaustekniikoiden täydellistä varmuutta, kehotamme varovaisuuteen antaessasi henkilötietoja verkossa.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme kerättyjä henkilötietoja, mukaan lukien mobiilisovel- luksilla ja muilla tavoilla kerätyt tiedot, kohtuullisen ajan edellä mainittujen käsittelytarkoitusten täyttämiseksi. Arkistoimme tiedot sitten lain tai oikeudellisen harkinnan edellyttämäksi ajaksi. Kun arkistossa säilyttäminen ei enää ole tarpeen, poistamme henkilö- tiedot, lukuun ottamatta tiettyjä historiallisia henkilökuvatietoja, yleisiä sukututkimusasiakirjoja sekä henkilökohtaisia tietoja, joita säilytetään pysyvässä sukututkimusrekisterissä, jäsenrekisterissä tai kirkon historiarekisterissä.

8. Kuinka omat henkilötiedot pääsee näkemään ja kuinka niitä voi korjata? 

Pyrimme ylläpitämään henkilötietojen paikkansapitävyyden ja luotamme siihen, että sinä varmistat, että tietosi ovat täydelliset ja täsmälliset. Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä tarkastaa, korjata tai oikaista (myös päivittää) niitä, estää henkilötietojesi näkymistä verkkosivustokohtaisessa rekisteröitymisessä, omassa profiilissasi tai LDS Account -tilisi kautta (tilanteen mukaan).

Mikäli olet kirkon jäsen, joitakin henkilötietojasi voi päivittää vain tekemällä muutoksia kirkon jäsenkorttiisi. Sellaiset muutokset pitää tehdä ottamalla yhteys kirkollisen yksikkösi kirjuriin ja pyytämällä muutosta.

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttääksesi muita lakimääräisiä oikeuksiasi, jotka koskevat esimerkiksi tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, soveltuvaan lakiin perustuvaa vastustamisoikeutta, käsittelyn rajoitta- mista tai henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli kohtaat ongelmia henkilötietojesi muokkaamisessa tai päivittämisessä, voit ottaa meihin yhteyttä tämän ilmoituksen lopussa mainitulla tavalla.

9. Voimaantulopäivä ja muutokset. 

Tämä ilmoitus on voimassa 1. syyskuuta 2018 alkaen, ja sitä voidaan muuttaa aika ajoin.

10. Ota meihin yhteyttä. 

Meillä on maailmanlaajuinen johtava tietosuojavastaava, joka voi vastata kysymyksiin tietosuojasta tai -turvallisuudesta. Tätä ilmoitusta tai käsittelemiemme henkilötietojen turvallisuutta koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse, faksaamalla tai postitse.

Sähköposti:    DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Faksi:              +1-801-240-1187
Osoite:            Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA