ComeuntoChrist.org Koko maailma

Palvovatko mormonit Joseph Smithiä?

Virallinen vastaus

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on antanut vuonna 2005 seuraavan lausunnon Joseph Smithistä:

"Me emme palvo profeettaa [Joseph Smithiä]. Me palvelemme Jumalaa, meidän iankaikkista Isäämme, ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta Kristusta. Mutta me tunnustamme profeetan, me julistamme häntä, me arvostamme häntä, me kunnioitamme häntä välikappaleena Kaikkivaltiaan käsissä jumalallisen evankeliumin muinaisten totuuksien palauttamisessa maan päälle yhdessä pappeuden kera, jonka kautta Jumalan valtuutta käytetään Hänen kirkkonsa asioiden hoitamiseksi ja Hänen kansansa siunaamiseksi." (Ks. "Joseph Smith nuorempi – Jumalan profeetta, voimallinen palvelija", Liahona, joulukuu 2005, s. 4.)