ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mitä siunauksia voit saada lukemalla Mormonin kirjaa, Raamattua ja muita pyhiä kirjoituksia?

Virallinen vastaus

Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, pääset lähemmäksi Jumalaa ja kykenet paremmin elämään vanhurskaasti. Pyhien kirjoitusten tutkiminen tuo sinulle lisää iloa, toivoa ja ymmärrystä Jumalan suunnitelmasta ja omasta asemastasi siinä.

Jeesus Kristus kehottaa sinua kestitsemään itseäsi Hänen sanoillaan (ks. Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 32:3). Tämä tarkoittaa muutakin kuin että luet pyhiä kirjoituksia puolihuolimattomasti. Se merkitsee niiden tutkimista, niiden pohtimista, jakeiden vertailua, kohtien opettelemista ulkoa, niiden vaalimista ja niistä iloitsemista.

Kun kestitset itseäsi pyhillä kirjoituksilla pyytäen rukouksessa Jumalalta ymmärrystä, Pyhä Henki ilmoittaa sinulle niiden olevan totta (ks. Mormonin kirja, Moronin kirja 10:4, 5). Pääset lähemmäksi Jumalaa. Uskosi ja rakkautesi Jeesukseen Kristukseen vahvistuu. Samoin vahvistuu halusi tehdä hyvää ja olla Hänen kaltaisensa.