ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mikä on Jeesuksen Kristuksen sovitus? Miksi Jeesuksen Kristuksen oli uhrattava henkensä?

Virallinen vastaus

On mahdotonta ilmaista sanoin sovituksen täyttä merkitystä, sillä se on tärkein ja ylivertaisin tapahtuma maailmanhistoriassa. Vapahtaja sovitti syntimme kärsimällä Getsemanen puutarhassa ja ristillä. Se on ilouutinen kaikille ihmisille!

Emme pysty täysin ymmärtämään, kuinka Jeesus kärsi meidän syntiemme tähden. Me tiedämme kuitenkin, että Getsemanen puutarhassa meidän syntiemme painolasti sai Hänet tuntemaan niin suurta tuskaa, että Hän vuoti verta jokaisesta huokosesta (Oppi ja liitot 19:16–17).

Kun Jeesus myöhemmin riippui ristillä, Hän tunsi jälleen syntiemme taakan silläkin hetkellä kun Hän kärsi auliisti tuskallisen kuoleman yhdellä julmimmista milloinkaan tunnetuista tavoista. Kirjassa Jeesus Kristus, sivuilla 464–465 sanotaan: "Näyttää siltä, että ristiinnaulitsemisen hirvittävän tuskan lisäksi oli palannut Getsemanen ahdistus, inhimillistä kestokykyä ankarampana. Tuona katkerimpana hetkenä kuoleva Kristus oli yksin, yksin mitä pelottavimman todellisesti."

Vapahtaja sanoo meille:

"Sillä katso, minä – – olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä – – samoin kuin minä" (Oppi ja liitot 19:16–17).

Sovittaessaan syntimme Jeesus Kristus teki sen, mitä ainoastaan Hän kykeni tekemään. Jotta Kristuksen sovitus toteutuisi täysimääräisenä meidän omassa elämässämme, meidän täytyy uskoa Häneen, tehdä parannus synneistämme, saada kaste ja konfirmointi henkilöltä, jolla on valtuus, ottaa vastaan Pyhän Hengen lahja, noudattaa Jumalan käskyjä, ottaa vastaan pyhiä toimituksia ja pyrkiä tulemaan Hänen kaltaisikseen. Kun teemme nämä asiat Hänen sovituksensa avulla, me voimme palata asumaan Hänen ja taivaallisen Isämme luo ikuisesti.