ComeuntoChrist.org Koko maailma

Kuinka Mormonin kirja ja Raamattu eroavat toisistaan? Kuinka Joseph Smith sai "kultalevyt" eli Mormonin kirjan?

Virallinen vastaus

Mormonin kirja on toinen todistus siitä, että Jeesus Kristus todella eli ja että Hän oli ja on Jumalan Poika. Se sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia. Yksi heistä, Lehi, asui Jerusalemissa noin vuonna 600 eKr. Jumala käski Lehin johtaa pienen ihmisryhmän Amerikan mantereelle. Siellä heistä kasvoi suuri sivilisaatio.

Jumala kutsui profeettoja myös näiden kansojen keskuuteen. Mormonin kirja on kokoelma heidän profeettojensa ja aikakirjanpitäjiensä kirjoituksia.

Syyskuussa 1823 Joseph Smithin luona kävi Moroni-niminen taivaallinen sanansaattaja – viimeinen näistä muinaisista profeetoista, jotka pitivät aikakirjaa – samalla tavoin kuin enkeleitä ilmestyi usein kirkon johtohenkilöille Uudessa testamentissa (ks. erityisesti kirja Apostolien teot). Enkeli Moroni ilmoitti Josephille, että Jumalalla oli hänelle tehtävä. Moroni kertoi Josephille, että läheiseen kukkulaan oli haudattu Amerikan mantereen muinaisten asukkaiden aikakirja ja että tuo aikakirja sisälsi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden.

Syyskuussa 1827 Joseph sai haltuunsa ohuille kultalevyille kirjoitetun aikakirjan. Me tiedämme nyt, että aikakirjojen kirjoittaminen metallilevyille oli tavallista tuon ajan kansoille muinaisessa Amerikassa. Joseph käänsi kirjan englanniksi Jumalalta saamallaan innoituksella. Kirja on nimeltään Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on saanut nimensä muinaisen profeetta Mormonin mukaan, joka teki lyhennelmän kansansa pyhistä aikakirjoista.

Mormonin kirja julkaistiin vuonna 1830. Siitä lähtien sen voimallinen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan on ollut siunauksena miljoonien ihmisten elämässä.

Mormonin kirja on toinen todistus Kristuksesta, ja se vahvistaa Jeesuksen Kristuksen todellisuuden ja jumalallisuuden. Nämä profeetat tunsivat taivaallisen Isän suunnitelman lapsiaan varten ja Jeesuksen Kristuksen tehtävän. He kirjoittivat muistiin, että ylösnousemuksensa jälkeen Kristus ilmestyi ihmisille Amerikassa, opetti heille evankeliumiaan ja perusti kirkkonsa heidän keskuuteensa. Kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja todistaa Hänen sovituksestaan ja rakkaudestaan. Se tukee ja vahvistaa Raamattua. Raamattu sisältää profetioita näistä muinaisista kansoista Amerikan mantereella (ks. Hesekielin kirja 37:15–17; Jesajan kirja 29:18).

Mormonin kirja päättyy suureen lupaukseen, että ne, jotka lukevat sitä ja rukoilevat vilpittömästi sen johdosta, voivat tietää Pyhän Hengen avulla, että se on tosi (Moronin kirja 10:4).