ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mitä mormonit uskovat Pyhästä Hengestä? Kuka on Pyhä Henki?

Virallinen vastaus

Pyhä Henki on jumaluuden jäsen yhdessä Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Vaikka Pyhä Henki onkin Isän ja Pojan kanssa yhtä tarkoituksessa, Hän on erillinen olento. Herra on ilmoittanut Joseph Smithin kautta:

"Pyhällä Hengellä ei ole liha- ja luuruumista, vaan hän on henkipersoona. Ellei niin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua meissä." (Oppi ja liitot 130:22.)

Pyhän Hengen erityisenä tehtävänä on todistaa Isästä ja Pojasta, ilmoittaa totuus (ks. Mormonin kirja, Moronin kirja 10:4–5), lohduttaa meitä (ks. Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:26) ja pyhittää meidät. Hän on jumalallinen opas ja opettaja.