ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mitä mormonit uskovat Raamatusta? Pitävätkö he sitä pyhänä kirjoituksena ja Jumalan sanana?

Virallinen vastaus

Olemme saaneet suurimman osan pyhiä kirjoituksia apostoleilta ja profeetoilta. Heidän välityksellään Jumala on antanut lapsilleen pyhiä kirjoituksia. Pyhät kirjoitukset voivat auttaa sinua tuntemaan Jumalan, Hänen rakkautensa sinua kohtaan ja Hänen opetuksensa. Kristityn maailman tunnetuin pyhien kirjoitusten kokoelma on Pyhä Raamattu. Raamatun lisäksi myöhempien aikojen pyhät pitävät seuraavia kirjoja pyhinä kirjoituksina:

  • Mormonin kirja – toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, aikakirja Jumalan kanssakäymisestä muinaisen Amerikan mantereen asukkaiden kanssa (2 000 eKr. – 400 jKr.)
  • Oppi ja liitot, kokoelma ilmoituksia ja innoitettuja julistuksia, jotka on annettu Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustamiseksi ja ohjaamiseksi viimeisinä aikoina (1830 jKr. – 1978 jKr.)
  • Kallisarvoinen helmi, valikoima Joseph Smithin saamia ilmoituksia, hänen käännöksiään ja kirjoituksiaan.