ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi mormoneilla ei ole palkkapapistoa?

Virallinen vastaus

Jäsenet on järjestetty paikallisiksi seurakunniksi, jotka ovat joko vaarnaseurakuntia ja lähetysseurakuntia. Nämä seurakunnat on muodostettu maantieteellisin perustein, ja jäsenet osallistuvat lähellä kotiaan olevan seurakunnan kokouksiin. Seurakuntalaiset kokoontuvat sunnuntaisin jumalanpalvelukseen. Seurakuntaa johtaa piispa tai seurakunnanjohtaja. Hän ei saa palkkaa palvelutyöstään, vaan hän lahjoittaa aikaansa palvellakseen seurakuntaa.

Johtajat vuorostaan kutsuvat jäseniä palvelemaan eri tehtävissä seurakunnassaan. Esittäessään tällaisia kutsuja johtajat etsivät jumalallista johdatusta. Jäseniä voidaan kutsua esimerkiksi opettajiksi, nuorten johtajiksi, kirjureiksi ja niin edelleen. Palvellessaan jäsen on siunauksena muille ja saa itse tilaisuuksia oppia ja kehittyä.

Seurakunta on yhteisö, jossa jäsenet ystävystyvät ja auttavat toisiaan. Jäsenet pyrkivät noudattamaan erään muinaisen profeetan opetuksia, joka opetti, että kun meidät kastetaan, me olemme "halukkaita kantamaan [toistemme] kuormia, jotta ne olisivat keveitä", ja olemme "halukkaita suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa" (Mormonin kirja, Moosian kirja 18:8–9).

Palvelemalla jäsenet keventävät toistensa kuormia ja ilmaisevat rakkauttaan.