ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mikä on ensimmäinen näky?

Virallinen vastaus

Kun Joseph Smith oli nuori, hänen asuinseudullaan oli monia eri kirkkokuntia, jotka väittivät kukin opettavansa totuutta, vaikka ne olivat eri mieltä keskenään. Se sai hänet pohtimaan asiaa vakavasti. Hän halusi tietää, mikä kirkko oli oikea. Eräänä päivänä hän luki Raamatusta: "Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta." (Jaakobin kirje 1:5.) Joseph päätti toimia kehotuksen mukaan ja kysyä Jumalalta.

Keväällä 1820 hän meni kotinsa lähellä olevaan metsikköön ja rukoili, jotta saisi tietää, mihin kirkkoon hänen piti liittyä. Vastauksena rukoukseen hänelle ilmestyivät taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus. Joseph kirjoitti: "Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!" Josephille kerrottiin, ettei hänen pitänyt liittyä yhteenkään kirkkoon, joita tuolloin oli olemassa, koska pappeuden valtuus ja se kirkko, jonka Jeesus Kristus oli perustanut ollessaan maan päällä, olivat vuosisatojen kuluessa kadonneet.

Joseph Smithin ensimmäinen näky oli alkuna Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamiselle maan päälle. Josephin kirjallinen kuvaus tästä tapahtumasta on voimallinen todistus siitä, mitä hän näki ja koki. (Ks. Kallisarvoinen helmi, Joseph Smith – historia, 8–17.)