ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi evankeliumin palauttaminen oli tarpeen? Eikö meillä ole aina ollut Raamattu?

Virallinen vastaus

Kristuksen apostolien kuoltua alettiin yleisesti etääntyä totuudesta. Sitä sanotaan luopumukseksi (ks. Aamoksen kirja 8:11–12; Apostolien teot 20:29–30; 2. kirje Timoteukselle 4:3).

Kun Jeesus Kristus eli maan päällä, Hän perusti kirkkonsa. Hänen noustuaan taivaaseen Hänen apostolinsa jatkoivat Hänen työtään Hänen johdollaan, sillä he olivat saaneet Hänen pappeutensa valtuuden ja saivat ilmoitusta.

Kun apostolit ja monia vanhurskaita kirkon jäseniä oli surmattu ja muut jäsenet poikkesivat totuudesta, Herra otti pappeuden valtuuden ja kirkkonsa pois maan päältä. Ilman Jumalan pappeuden valtuutta kirkko ei enää toiminut sellaisena kuin Kristus oli sen perustanut. Toimitukset muuttuivat, ja monia selkeitä ja yksinkertaisia totuuksia menetettiin. Vaikka jäljelle jäi monia hyviä ihmisiä ja jonkin verran totuutta, alkuperäinen kirkko katosi.

Apostolit profetoivat tästä luopumuksesta. Yksi esimerkki siitä on Paavalin kirjeessä tessalonikalaisille (ks. 2. kirje tessalonikalaisille 2:1–3).

Apostoli Pietari profetoi kaiken kohdalleen panemisen ajasta ennen Kristuksen toista tulemista (ks. Apostolien teot 3:19–21). Koska Kristuksen kirkko ja Hänen valtuutensa olivat kadonneet luopumuksen vuoksi, ne oli määrä palauttaa maan päälle. Tämä palauttaminen tekisi mahdolliseksi sen, että kaikki saisivat tilaisuuden ottaa vastaan jälleen kerran kaikki Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunaukset.

Joseph Smithin ensimmäinen näky oli alkuna Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palauttamiselle maan päälle. Sen jälkeisinä vuosina Kristus palautti pappeutensa ja perusti uudestaan kirkkonsa. Hän ilmoittaa yhä totuuksia profeetoilleen ja palauttaa siunauksia, jotka otettiin joksikin aikaa pois maan päältä.