ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi teillä on kaksitoista apostolia? Heidän oli tarkoitus olla olemassa vain Jeesuksen Kristuksen aikaan, eikä heitä ollut tarkoitus korvata uusilla apostoleilla.

Virallinen vastaus

Uudesta testamentista käy selkeästi ilmi, että kun Jeesus oli kutsunut kaksitoista apostoliaan, tuon kahdentoista ryhmän eli koorumin oli määrä jatkaa toimintaansa Apostolien tekojen luvun 1 tapahtumien jälkeen, jolloin apostoleja oli yksitoista ja jolloin Pietarin ohjauksella valittiin Mattias uudeksi apostoliksi Juudaksen tilalle.

Paavali, joka on kirjoittanut monia Uuden testamentin kirjoista, valittiin myös apostoliksi. Paavali osoittaa, että kirkko rakentuu apostolien ja profeettojen perustukselle (ks. Kirje efesolaisille 2:19–20), ja luettelee heidän tehtävänsä, jotta me "pääsemme yhteen ja samaan uskoon" (Kirje efesolaisille 4:11–14).
(Ks. Pyhien kirjoitusten opas, hakusana Apostoli.)