ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mikä on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kanta homoseksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta olevien väliseen avioliittoon?

Virallinen vastaus

Raamatussa Paavali saarnasi roomalaisille, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on syntiä (ks. Kirje roomalaisille 1:24–32). Vanhan testamentin aikoina Mooseksen laissa homoseksuaaliset suhteet olivat vastoin Jumalan lakia (ks. 3. Mooseksen kirja 20:13).

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on antanut seuraavan lausunnon homoseksuaalisuudesta: "Uskomme, että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä. Uskomme, että avioliitto voi olla iankaikkinen, kun se on solmittu ikuista pappeuden voimaa käyttäen Herran huoneessa. (Ks. "Perhe – julistus maailmalle, jonka kaksitoista nykyajan apostolia on kirjoittanut Herran innoituksesta.)

Meiltä kysytään kantaamme niihin, jotka pitävät itseään niin kutsuttuina homoina ja lesboina. Vastaukseni on, että me rakastamme heitä Jumalan poikina ja tyttärinä. Heillä saattaa olla tiettyjä taipumuksia, jotka ovat voimakkaita ja joita voi olla vaikea hillitä. Useimmilla ihmisillä on eri aikoina yhden- tai toisenlaisia taipumuksia. Elleivät he toimi näiden taipumusten mukaan, he voivat edetä kuten kaikki muutkin kirkon jäsenet. Jos he rikkovat siveyden lakia ja kirkon moraalisääntöjä, silloin he ovat kirkkokurin alaisia aivan kuten muutkin.

Haluamme auttaa näitä ihmisiä, vahvistaa heitä, antaa heille apua heidän ongelmissaan ja auttaa heitä heidän vaikeuksissaan. Mutta emme voi pysyä toimettomina, jos he menevät mukaan moraalittomaan toimintaan, jos he yrittävät kannattaa ja puolustaa saman sukupuolen edustajien välistä avioliittoa ja elää sellaisessa liitossa. Sellaisen salliminen olisi erittäin vakavan ja Jumalan säätämän avioliiton pyhän perustan ja sen perimmäisen tarkoituksen, perheen kasvattamisen, väheksymistä." (Ks. "Mitä ihmiset kyselevät meistä?", Liahona, tammikuu 1999, s. 83.)