ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi mormonit suorittavat kasteita kuolleiden puolesta?

Virallinen vastaus

Jeesus itse, vaikka oli synnitön, otti kasteen täyttääkseen Jumalan vanhurskaan tahdon ja osoittaakseen tien koko ihmiskunnalle (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:13–17; Mormonin kirja, Toinen Nefin kirja 31:5–12). Näin kaste on välttämätön, jotta pelastuu Jumalan valtakuntaan. Uudessa testamentissa kerrotaan, että kasteita kuolleiden puolesta tehtiin apostoli Paavalin aikaan (ks. 1. kirje korinttilaisille 15:29). Tämä käytäntö palautettiin, kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin. Profeetta Joseph Smith opetti kastetoimitusta kuolleiden puolesta ensimmäisen kerran eräässä hautajaispuheessa elokuussa 1840. Hän luki suurimman osan Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 15, myös jakeen 29, ja ilmoitti, että Herra sallisi, että kirkon jäseniä kastettaisiin niiden heidän ystäviensä ja sukulaistensa puolesta, jotka olivat jättäneet tämän elämän taakseen. Hän sanoi heille, että "pelastussuunnitelma on tarkoitettu pelastamaan kaikki, jotka ovat valmiit noudattamaan Jumalan lain vaatimuksia" (Journal History of the Church, 15. elokuuta 1840).

Koska kaikilla, jotka ovat eläneet maan päällä, ei ole ollut mahdollisuutta tulla kastetuksi oikealla valtuudella heidän eläessään maan päällä, kaste voidaan suorittaa sijaistoimituksena eli elävä henkilö voidaan kastaa kuolleen henkilön puolesta. Kirkon jäsenet menevät kasteille kuolleiden puolesta temppeleissä kaikkialla maailmassa. Ihmiset ovat joskus miettineet, häiritäänkö tässä tapahtumassa jollakin tavoin vainajien maallisia jäännöksiä, mutta sitä ei tapahdu. Sijaisena toimiva henkilö käyttää vain kuolleen henkilön nimeä. Jotta kastetta ei tehtäisi moneen kertaan, kirkko pitää aikakirjaa niistä kuolleista, joiden puolesta kaste on toimitettu. Jotkut ovat ymmärtäneet virheellisesti, että niiden kuolleiden henkilöiden nimi, joiden puolesta kasteita tehdään, lisätään kirkon jäsenkirjoihin. Näin ei ole.