ComeuntoChrist.org Koko maailma

Kuinka kirkko rahoittaa toimintansa?

Virallinen vastaus

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on sanonut: "Meidän tärkein tulonlähteemme on muinainen kymmenysten laki. Väkemme odotetaan maksavan 10 prosenttia tuloistaan kirkon työn edistämiseksi. Merkillistä ja ihmeellistä on, että he tekevät niin. Kymmenyksissä ei ole niinkään kyse rahasta kuin uskosta. Siitä tulee etuoikeus ja mahdollisuus, ei taakka. Väkemme uskoo Jumalan sanaan sellaisena kuin se on Malakian kirjassa, että Herra avaa taivaan ikkunat ja vuodattaa sateen runsaan siunauksen (ks. Malakian kirja 3:10). Myöhempien aikojen pyhien todistus kautta maailman tästä Herran laista ja Hänen työnsä rahoittamisesta on liikuttava ja koskettava."