ComeuntoChrist.org Koko maailma

Kuinka voimme pysäyttää pornografian leviämisen ja vaikutuksen?

Virallinen vastaus

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on sanonut: "Paluu Jumalan opetuksiin pitää paremmin kuin mikään muu valtion laivan vakaassa kurssissa, kun se purjehtii kolmannelle vuosisadalleen. Tässä on vastaus meitä vaivaaviin ristiriitoihin. Tässä on vastaus pornografian aiheuttamaan pahaan." (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 18.)

Puhuessaan pornografiaa vastustavien kansalaisvastuusta presidentti Hinckley sanoi myös: "Yleisen mielipiteen rakentaminen alkaa muutamasta vilpittömästä äänestä. Minä en ole sellainen, joka usuttaa uhittelevaan huutelemiseen tai nyrkkien puimiseen tai uhkausten latelemiseen päin lainsäätäjien kasvoja, vaan minä uskon, että meidän tulee vakavasti ja vilpittömästi ja myönteisesti ilmaista vakaumuksemme niille, joille on annettu raskas vastuu laatia lakejamme ja panna ne toimeen. Surullinen tosiasia on, että se vähemmistö, joka perää suurempaa liberaalisuutta, joka tyrkyttää ja ahmii pornografiaa, joka puoltaa ja ruokkii irstauden esittelyä, antaa äänensä kuulua, kunnes lainsäätäjämme saattavat alkaa uskoa, että se, mitä he sanovat, edustaa enemmistön tahtoa. On epätodennäköistä, että saamme sen, minkä puolesta emme korota ääntämme. Antakaamme äänemme kuulua. Toivon, etteivät ne ole kiivaita ääniä, mutta toivon meidän puhuvan sellaisella vakaumuksella, että ne, joille puhumme, tulevat tietoisiksi tunteidemme voimakkuudesta ja ponnistustemme vilpittömyydestä." (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 130.)