ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mikä on Mormonin kirja?

Virallinen vastaus

Mormonin kirja on toinen todistus siitä, että Jeesus Kristus todella eli ja että Hän oli ja on Jumalan Poika. Se sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia. Yksi heistä, Lehi, asui Jerusalemissa noin vuonna 600 eKr. Jumala käski Lehin johtaa pienen ihmisryhmän Amerikan mantereelle. Siellä heistä kasvoi suuri sivilisaatio.

Jumala kutsui profeettoja myös näiden kansojen keskuuteen. Mormonin kirja on kokoelma heidän profeettojensa ja aikakirjanpitäjiensä kirjoituksia. Näistä muinaisista profeetoista viimeisiä oli Mormon, jonka mukaan kirja on saanut nimensä.

Nämä profeetat tunsivat taivaallisen Isän suunnitelman lapsiaan varten ja Jeesuksen Kristuksen tehtävän. He kirjoittivat muistiin, että ylösnousemuksensa jälkeen Kristus ilmestyi ihmisille Amerikassa, opetti heille evankeliumiaan ja perusti kirkkonsa heidän keskuuteensa. Kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja todistaa Hänen sovituksestaan ja rakkaudestaan. Se tukee ja vahvistaa Raamattua.

Mormonin kirja päättyy suureen lupaukseen, että ne, jotka lukevat sitä ja rukoilevat vilpittömästi sen johdosta, voivat tietää Pyhän Hengen avulla, että se on tosi (Moronin kirja 10:4).