ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa kutsutaan mormonismiksi tai sen jäseniä mormoneiksi?

Virallinen vastaus

Profeetta Joseph Smithille sanottiin ilmoituksessa vuonna 1838, että kirkon nimen tuli olla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (ks. Oppi ja liitot 115:4). Sillä nimellä kirkko on tunnettu siitä lähtien. Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on tähdentänyt kirkon oikeaa nimeä ja sanonut:

"Me uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Kirkon virallinen nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, ja Hän on kaiken jumalanpalveluksemme keskushahmo.

Kirkko kantaa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, maailman Lunastajan, nimeä. Tätä kirkkoa nimitetään virallisesti Hänen nimensä mukaan.

Mitä tulee nimitykseen myöhempien aikojen pyhät, kristillisen kirkon jäseniä kutsuttiin entisinä aikoina pyhiksi (ks. Apostolien teot 9:32; Kirje efesolaisille 2:19; Kirje filippiläisille 1:1). He olivat varhaisempien aikojen pyhiä. Me olemme myöhempien aikojen pyhiä. Niin yksinkertaista se on.

Meitä kutsutaan usein mormoneiksi. Se on lisänimi, joka meille on annettu, koska me uskomme, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Se on kirja, joka kuuluu Raamatun rinnalle ja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta."