ComeuntoChrist.org Koko maailma

Harjoittavatko mormonit moniavioisuutta?

Virallinen vastaus

Presidentti Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on antanut seuraavan lausunnon vuonna 1998 kirkon kannasta pluraaliavioliittoon:

"Tällä kirkolla ei ole kerrassaan mitään tekemistä moniavioisuutta harjoittavien kanssa. He eivät ole tämän kirkon jäseniä. – – Jos joidenkuiden jäsentemme havaitaan noudattavan pluraaliavioliittokäytäntöä, heidät erotetaan kirkosta, mikä on ankarin rangaistus, minkä kirkko voi langettaa. Siinä mukana olevat eivät riko suoraan pelkästään maallista lakia, he rikkovat tämän kirkon lakia."

Aika ajoin Herra on käskenyt kansaansa noudattamaan pluraaliavioliittokäytäntöä. Hän antoi siitä käskyn esimerkiksi Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Moosekselle, Daavidille ja Salomolle (Oppi ja liitot 132:1). Toisina aikoina Herra on antanut muita ohjeita. Mormonin kirjassa Herra sanoi profeetta Jaakobille: "Älköön teidän keskuudessanne kenelläkään miehellä olko kuin yksi vaimo; älköönkä hänellä olko yhtään sivuvaimoa; sillä – – jos minä tahdon hankkia itselleni jälkeläisiä, sanoo Herra Sebaot, minä annan käskyn kansalleni; muuten kuulkoon se tätä." (Jaakobin kirja 2:27–30.)

Tällä taloudenhoitokaudella Herra käski eräiden alkuaikojen pyhien noudattaa pluraaliavioliittokäytäntöä. Profeetta Joseph Smith ja hänen lähimmät työtoverinsa kuten Brigham Young ja Heber C. Kimball kokivat tämän käskyn haasteena, mutta he noudattivat sitä. Kirkon johtajat säätelivät käytäntöä. Siihen astuvilla piti olla lupa siihen, ja avioliitot piti solmia pappeuden sinetöimisvoimalla. Presidentti Wilford Woodruff sai vuonna 1890 ilmoituksen, että kirkon johtajien piti lakata opettamasta pluraaliavioliittokäytäntöä (Oppi ja liitot, Virallinen julistus 1).

Avioliittoa koskeva Herran käsky on yksiavioisuus, ellei Hän anna käskyä toimia toisin auttaakseen Israelin huoneen vakiinnuttamisessa (ks. Encyclopedia of Mormonism, osa 3, s. 1091–1095).