ComeuntoChrist.org Koko maailma

Millä eri tavoilla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko auttaa maailman ihmisiä?

Virallinen vastaus

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa, että ihmisten tulee kantaa toistensa taakkoja (ks. Kirje galatalaisille 6:2). Kun yhteisöt eri puolilla maailmaa kärsivät suurista katastrofeista ja kohtaavat vaikeuksia, joiden ratkaisemiseen niiden omat voimavarat eivät riitä, kirkko on valmiina tarjoamaan jäsentensä lahjoittamaa apua.

Humanitaarinen apu auttaa hädässä olevia ihmisiä uskonnolliseen vakaumukseen, etniseen alkuperään tai kansallisuuteen katsomatta. Apua on annettu 147 maahan, ja vuosittain se vastaa arvoltaan kymmeniä miljoonia euroja.

Myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestön (Latter-day Saint Charities) kautta kirkko

  • jakaa ruokaa
  • antaa apua katastrofien aikana kuten vapaaehtoisia auttamaan tuhojen raivaamisessa, seurakuntakeskuksia majoituskäyttöön sekä ruokaa, vettä ja lääkintätarvikkeita maksutta
  • rahoittaa ja edistää projekteja, jotka hyödyttävät tuhosta kärsiviä yhteisöjä
  • opettaa omavaraisuutta
  • auttaa ihmisiä panemaan alulle pienyrityksiä heidän omissa kodeissaan.

Lisätietoja kirkon humanitaarisista hankkeista on kirkon ylläpitämällä Provident Living -internetsivustolla.