ComeuntoChrist.org Koko maailma

Onko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon liittymiselle ja pappeuden saamiselle etnistä alkuperää tai ihonväriä koskevia rajoituksia?

Virallinen vastaus

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon liittymiselle ei ole etnistä alkuperää tai ihonväriä koskevia rajoituksia. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa ei myöskään pappeuden saamiselle ole etnistä alkuperää tai ihonväriä koskevia rajoituksia.

Eräässä kirkon virallisessa julistuksessa sanotaan: "Jokainen uskollinen, kelvollinen mies kirkossa voi saada pyhän pappeuden ja voiman käyttää sen jumalallista valtuutta sekä nauttia rakkaidensa kanssa jokaisesta siunauksesta, joka siitä koituu, temppelisiunaukset mukaan luettuina. Tämän mukaisesti kirkon kaikki kelvolliset miespuoliset jäsenet voidaan asettaa pappeuteen rotuun tai ihonväriin katsomatta."
(Oppi ja liitot, Virallinen julistus 2, s. 342–343.)

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, vahvisti tämän periaatteen puhuessaan kansalliselle lehdistöseuralle (National Press Club) Washington D.C:ssä: "Uskomme siihen vanhaan sanontaan, että työ on kevyempää, kun tekijöitä on paljon. Meillä on maallikkopappeus, ja jokainen kelvollinen mies voi saada tämän pappeuden."