ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi jotkut nimittävät mormonismia kultiksi?

Virallinen vastaus

Yksi Websterin sanakirjan määritelmiä ’kultille’ on "uskonto, jota pidetään harhaoppisena". Koska mormonismin juuret eivät ole peräisin katolisista tai protestanttisista kirkoista, jotkut pitävät sitä "harhaoppisena". Esimerkiksi myöhempien aikojen pyhien määritelmä jumaluudesta eroaa nikealaisesta uskontunnustuksesta, jonka useimmat katoliset ja protestanttiset kirkot ovat hyväksyneet. "Kultin" leiman antavat yleensä kirkon vastustajat, jotka yrittävät arvostella tai häpäistä kirkkoa. Kyse on kuitenkin toisinaan vain luonnehdinnasta, joka on kehittynyt aikojen kuluessa ymmärryksen puutteesta. Sellaiset väärinkäsitykset usein häviävät, kun ihmiset alkavat ymmärtää, mitä muiden kanssa yhteisiä piirteitä on sillä, mitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko todella opettaa ja mihin se uskoo: että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että Hän on maailman Vapahtaja ja Lunastaja, jota me rakastamme ja palvelemme. Kun ihmiset alkavat nähdä ja ymmärtää näitä asioita mormoneista, niin heidän mielipiteensä kirkosta tavallisesti muuttuu ja vanhat käsitykset korvautuvat uudenlaisella ymmärryksellä.