ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mitä mormonit uskovat perheestä?

Virallinen vastaus

Asiakirjassa "Perhe – julistus maailmalle" tuodaan esiin monia mormonien uskonkäsityksiä perheestä. Yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon keskeisimmistä uskonkäsityksistä on, että perhesuhteet voivat kestää ikuisesti – eivät vain tämän elämän ajan.

Aivan kuten jotkin elämän suloisimmista iloista voidaan saada perheyhteyden kautta, rakkaan perheenjäsenen menetys voi aiheuttaa meille syvintä surua.

Kuoleman ei kuitenkaan tarvitse merkitä niiden suhteiden loppua, joita meillä on rakkaiden läheistemme kanssa. Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille, että "sama yhteisyys, joka vallitsee meidän keskuudessamme täällä, vallitsee meidän keskuudessamme siellä [iankaikkisuudessa], mutta siihen yhdistyy iankaikkinen kirkkaus" (Oppi ja liitot 130:2).

Perheenjäsenet, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja noudattavat Hänen esimerkkiään, voivat olla yhdessä iankaikkisesti Jumalan pyhissä temppeleissä suoritettavien pyhien toimitusten avulla. Jeesus antoi Pietarille voiman solmia siteitä, jotka ovat voimassa maan päällä ja taivaassa (ks. Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:19). Tämä sama sinetöimisvoima palautettiin Joseph Smithille. Mormonit uskovat, että heidät voidaan "sinetöidä" eli sitoa yhteen Hänen voimallaan, mikä mahdollistaa sen, että he voivat elää yhdessä iankaikkisuudessa.