ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi mormonit uskovat Raamattuun?

Virallinen vastaus

Pyhä Raamattu todistaa Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta, ja se on vaikuttanut miljooniin Hänen seuraajiinsa ja antanut heille voimaa. Se on pyhien kirjoitusten kokoelma, joka sisältää Jumalan ilmoituksia ja kertomuksia Hänen kanssakäymisestään lastensa kanssa Pyhässä maassa.

Raamatun historialliset kertomukset kattavat monia vuosisatoja Aadamin ajoista aina apostolien kuolemaan asti. Sen lisäksi useimmat Raamatun kirjat ovat profeettojen kirjoittamia, ja ne kertovat profeetoista, jotka elivät eri aikakausina maailmanhistoriassa.

Kuten luultavasti tiedät, Raamattu jakautuu Vanhaan testamenttiin ja Uuteen testamenttiin.

Vanhassa testamentissa on pyhiä kirjoituksia, jotka on kirjoitettu ennen Kristuksen syntymää. Monet Vanhan testamentin profeetat ennustivat Vapahtajan ja Lunastajan tulemisen (ks. Jesajan kirja 7:14; 9:5; 53:3–7).

Uusi testamentti kertoo Vapahtajan ja Lunastajan, Jeesuksen Kristuksen, elämästä. Se kertoo myös Hänen alkuperäisen kirkkonsa perustamisesta.