ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi naisilla ei ole pappeutta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa? Johtavatko mormoninaiset kirkossa?

Virallinen vastaus

Gordon B. Hinckley, eräs aiempi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on sanonut:

"Naisilla ei ole pappeutta, koska Herra on niin järjestänyt. Se kuuluu Hänen ohjelmaansa. Naisilla on hyvin merkittävä sija tässä kirkossa. Miehillä on kirkon pappeusvirat. Mutta naisilla on valtava sija tässä kirkossa. Heillä on oma järjestönsä. Profeetta Joseph Smith pani sen alulle vuonna 1842. Sitä sanotaan Apuyhdistykseksi, koska sen alkuperäinen tarkoitus oli antaa apua tarvitseville. Siitä on kasvanut ymmärtääkseni suurin naisten järjestö maailmassa. – – Heillä on omat virkansa, oma johtokuntansa, oma neuvottelukuntansa. Sama organisaatio on kirkon pienimmässäkin yksikössä kaikkialla maailmassa. – –

On totta, että miehillä on pappeus. Mutta vaimoni on minun kumppanini. Tässä kirkossa mies ei kulje vaimonsa edellä eikä takana vaan hänen rinnallaan. He ovat tasavertaisia tässä elämän suuressa yrityksessä."