ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mikä pappeus on?

Virallinen vastaus

Pappeus on valtuus toimia Jumalan nimessä. Sama pappeuden valtuus, joka oli Jeesuksen Kristuksen perustamassa alkuperäisessä kirkossa, on tänä aikana Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Tällä valtuudella kirkkoa ohjataan ja johdetaan.

Kaikki miespuoliset kirkon jäsenet, jotka ovat valmistautuneet, saavat pappeuden ollakseen avuksi kirkon johtamisessa ja taivaallisen Isän lasten palvelemisessa. Pappeudenhaltija saattaisi palvella esimerkiksi

  • johtamalla kirkon seurakuntaa
  • suorittamalla kirkon toimituksia, kuten kaste
  • siunaamalla sairaita.

Jumala odottaa niiden, joilla on tämä pyhä pappeuden valtuus, noudattavan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja palvelevan rakkautta, lempeyttä ja ystävällisyyttä osoittaen.