ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi kirkkonne on noudattanut aiemmin pluraaliavioliittokäytäntöä (moniavioisuutta)?

Virallinen vastaus

Aika ajoin Herra on käskenyt kansaansa noudattamaan pluraaliavioliittokäytäntöä. Hän antoi siitä käskyn esimerkiksi Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Moosekselle, Daavidille ja Salomolle (Oppi ja liitot 132:1). Toisina aikoina Herra on antanut muita ohjeita. Mormonin kirjassa Herra sanoi profeetta Jaakobille: "Älköön teidän keskuudessanne kenelläkään miehellä olko kuin yksi vaimo; älköönkä hänellä olko yhtään sivuvaimoa; sillä – – jos minä tahdon hankkia itselleni jälkeläisiä, sanoo Herra Sebaot, minä annan käskyn kansalleni; muuten kuulkoon se tätä." (Jaakobin kirja 2:27–30.)

Tällä taloudenhoitokaudella Herra käski eräiden alkuaikojen pyhien noudattaa pluraaliavioliittokäytäntöä. Profeetta Joseph Smith ja hänen lähimmät työtoverinsa kuten Brigham Young ja Heber C. Kimball kokivat tämän käskyn haasteena, mutta he noudattivat sitä. Kirkon johtajat säätelivät käytäntöä. Siihen astuvilla piti olla lupa siihen, ja avioliitot piti solmia pappeuden sinetöimisvoimalla. Presidentti Wilford Woodruff sai vuonna 1890 ilmoituksen, että kirkon johtajien piti lakata opettamasta pluraaliavioliittokäytäntöä (Oppi ja liitot, Virallinen julistus 1).

Avioliittoa koskeva Herran käsky on yksiavioisuus, ellei Hän anna käskyä toimia toisin auttaakseen Israelin huoneen vakiinnuttamisessa (ks. Encyclopedia of Mormonism, osa 3, s. 1091–1095).