ComeuntoChrist.org Koko maailma

Millaisia ovat mormoninaiset? Uskovatko mormonit miesten ja naisten tasa-arvoisuuteen?

Virallinen vastaus

Apostoli Paavali opetti: "Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista" (1. kirje korinttilaisille 11:11). Jumalan silmissä ja aviosuhteessa mies ja nainen ovat yhtä tärkeitä.

Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa ja opettaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Isän tehtävänä on huolehtia perheensä toimeentulosta ja suojella perhettään. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. (Ks. "Perhe – julistus maailmalle", jonka kaksitoista nykyajan apostolia ovat kirjoittaneet Herran innoituksesta.)

Sekä isän että äidin tulee osallistua lasten hoivaamiseen ja kurinpitoon. On tärkeää olla samaa mieltä perheen tavoitteista ja olla halukas työskentelemään lasten kanssa niitä kohti. Jos vanhemmat eivät ole sopusoinnussa keskenään eivätkä kunnioita toisiaan, lapset voivat hämmentyä ja menettää luottamuksen vanhempiinsa. Vanhempien tulee olla yksimielisiä, ja kummankin tulee olla tiiviisti mukana lastensa kasvatuksessa.