ComeuntoChrist.org Koko maailma

Mitä mormonismi opettaa kasteesta?

Virallinen vastaus

"Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia" (Kallisarvoinen helmi, Uskonkappaleet 3). Vesikaste on pelastuksellemme välttämätön toimitus. Ottamalla kasteen me osoitamme Jumalalle, että me haluamme olla kuuliaisia Hänen käskyilleen. Jeesus näytti meille esimerkin ottamalla kasteen, vaikka Hän oli synnitön (ks. Mormonin kirja, Moosian kirja 18:8–10). Vapahtaja ilmoitti profeetta Joseph Smithille oikean kastamistavan tehden selväksi, että kastajalla täytyy olla pappeuden valtuus ja että kastamisen on tapahduttava upottamalla (ks. Oppi ja liitot 20:72–74).

Upottaminen on vertauskuva ihmisen syntisen elämän kuolemasta ja ihmisen uudestisyntymisestä hengelliseen elämään, joka on omistettu Jumalan ja Hänen lastensa palvelemiselle. Upotuskaste on vertauskuvana myös kuolemasta ja ylösnousemuksesta. (Ks. Kirje roomalaisille 6:3–6.) Jeesuksen Kristuksen armo lunastaa pienet lapset. He ovat "eläviä Kristuksessa" eivätkä kykene tekemään syntiä. He eivät tarvitse kastetta ennen kuin he ymmärtävät eron oikean ja väärän välillä. Herra on ilmoittanut, että lapset tulee kastaa kahdeksanvuotiaina. (Ks. Mormonin kirja, Moroni 8:8–24; Oppi ja liitot 29:46–47; 68:27.)