ComeuntoChrist.org Koko maailma

Miksi valtuus kasteen suorittamiseen on tärkeä?

Virallinen vastaus

Kautta aikojen Jumala on antanut palvelijoilleen profeetoille valtuuden toimia Hänen nimessään. Tätä valtuutta kutsutaan pappeudeksi. Jeesus Kristus antoi pappeuden alkuperäisille kahdelletoista apostolilleen asettamalla heidät (ks. Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:16), ja he johtivat Hänen kirkkonsa työtä Hänen noustuaan taivaaseen. Apostolien saatua surmansa pappeus kuitenkin vähitellen hävisi maan päältä.

Vuonna 1829 Joseph Smith sai pappeuden valtuuden järjestää Kristuksen kirkon. Hän sai sen taivaallisilta sanansaattajilta, joilla oli ollut tämä valtuus muinoin, kuten profeetta Johannes Kastajalta sekä apostoleilta Pietari, Jaakob ja Johannes. Vuonna 1830 se sama Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka oli ollut olemassa vuosisatoja aiemmin, järjestettiin ja palautettiin maan päälle.

Pappeus on jakautunut kahteen osaan. Vähäisempää pappeutta sanotaan Aaronin pappeudeksi Vanhan testamentin Aaronin mukaan. Siihen sisältyy valtuus saarnata parannuksen evankeliumia ja kastaa. Suurempaa pappeutta sanotaan Melkisedekin pappeudeksi Vanhan testamentin Melkisedekin mukaan. Siihen kuuluu valtuus johtaa kirkkoa ja suorittaa kaikkia pyhiä toimituksia, mukaan luettuna Pyhän Hengen lahjan antaminen.