ComeuntoChrist.org Koko maailma

Yhteiskunnallinen palvelu

Osallistu asuinpaikkakunnallasi

Uskomme Jumalaan motivoi meitä olemaan tunnollisia kansalaisia maassamme ja asuinpaikkakunnallamme. Jos pidämme mielessämme iankaikkisen näkökulman, me muistamme, että me kaikki olemme Jumalan poikia tai tyttäriä – kirjaimellisesti veljiä ja sisaria. Kun pyrimme parhaamme mukaan olemaan hyviä kansalaisia, me teemme maailmasta ympärillämme kauniimman, rauhallisemman ja oikeudenmukaisemman paikan omalle perheellemme ja lähimmäisillemme.

Kuinka voimme auttaa omalla asuinpaikkakunnallamme? Miten me teemme maastamme paremman paikan? Hyvänä kansalaisena oleminen voi olla niinkin yksinkertaista kuin poliittisiin asioihin tutustuminen, jotta voimme olla asioihin perehtyneitä äänestäjiä, tai jalkapallojoukkueen perustaminen, jotta lapsilla naapurustossamme on jotakin hauskaa ja turvallista tekemistä koulun jälkeen. Tai kenties haluamme tarttua suurempiin kaupunkiamme tai maatamme vaivaaviin ongelmiin, kuten etsimme keinoja vähentää rikollisuutta tai kehittää paikallista kirjastoa. Kuinka sitten päätämmekin kohentaa maailmaa ympärillämme, voimme luottaa siihen, että "kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa" (Mormonin kirja, Moosian kirja 2:17).

Uskollisuus maatasi kohtaan

Senkin jälkeen kun paikalliset viranomaiset olivat karkottaneet varhaiset mormonit monilta uudisasutusalueilta ja liittovaltion hallitus oli kieltäytynyt suojelemasta heitä, heitä pyydettiin taistelemaan maansa puolesta, ja he lähettivätkin taisteluun pataljoonan sotilaita. Kirkon 12. uskonkappaleessa sanotaan: "Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia." Omistautuminen uskonnollemme ei tarkoita sitä, ettemme voisi omistautua myös maallemme. Eräs aiempi kirkon presidentti, Gordon B. Hinckley, on sanonut, että hyvä mormoni "on velvollinen olemaan hyvä sen maan kansalainen, johon hän syntyi tai jonka hän on ottanut kodikseen. Jumalan valtakunnan kansalaisen tulee ennen kaikkea olla parhaiden Jumalan kansaan kuuluvien joukossa kaikkialla maailmassa." Sen lisäksi että me tuemme maamme johtajia ja osallistumme yhteiskunnallisiin asioihin, uskollisuus merkitsee myös sitä, että pyrimme tekemään maastamme paremman paikan. Uskomme Jumalaan ja rakkautemme lähimmäisiämme kohtaan voi innoittaa meitä auttamaan joidenkin maatamme koskevien ongelmien ratkaisemisessa.

Merkityksellistä osallistumista omalla takapihallasi

Useimmat meistä haluavat olla hyviä kansalaisia, mutta aina ei ole helppoa tietää, miten sen tekisimme. On tärkeää muistaa, ettei meidän tarvitse lahjoittaa kaikkea aikaamme ja energiaamme, jotta voimme pitää itseämme hyvinä kansalaisina. Muutamalla tunnilla silloin tällöin, aivan omalla takapihallamme, voi olla suuri merkitys. Mitä tapahtuisi nappulaliigalle, jos vanhemmat eivät tarjoutuisi valmentamaan? Mitä ystävyyssuhteita jäisi solmimatta, jos kukaan ei järjestäisi taloyhtiön juhlia? Mitä tapahtuisi niille, joilla menee huonosti, jos kukaan ei tarjoutuisi auttamaan asunnottomien yömajoissa ja soppakeittiöissä? Hyvä kansalaisuus alkaa kotoa, ja niillä pienillä asioilla, joita teemme kotikatumme kaunistamiseksi, on suurempi vaikutus kuin saatamme ajatella. Meillä jokaisella on jotakin arvokasta annettavaa, ja meidän täytyy vain saada selville, mitä se on, ja sitten toimia.

Hyviä maapallon kansalaisia

Sen lisäksi että olemme jonkin kaupungin tai maan kansalaisia, me kaikki olemme maapallon kansalaisia. Jumala loi meille kauniin maailman, jossa elämme, ja meidän tehtävämme on pitää sitä arvossa. Me voimme osoittaa kiitollisuutemme Hänen ihmeellisestä luomakunnastaan olemalla tietoisia luonnonvaroista, joita käytämme, ja pyrkimällä vähentämään kulutusta, käyttämään uudelleen ja kierrättämään – Jumala antaa meidän "vallita kaikkia maan eläimiä", mutta tuohon vallitsemiseen sisältyy odotus toimia vastuullisesti (Kallisarvoinen helmi, Valittuja kohtia Mooseksen kirjasta 5:1). Meille on annettu vastuu pitää huolta maapallosta, ei vain siksi että se on lahja Jumalalta vaan siksi että me olemme riippuvaisia sen antamasta elannosta. Kovinkaan moni meistä ei kasvata enää omaa ruokaansa, kuten ihmiset tekivät ennen teollista vallankumousta, joten voi olla helppoa unohtaa, kuinka sidottuja olemme siihen maapalloon, jolla elämme. (Kaikki ruokammehan tulee ruokakaupasta, vai mitä?) Meidän kannattaisi muistaa, mistä leipämme nykyään tulee. Osoittaaksemme kiitollisuutemme Jumalalle yritämme tehdä työtä, jotta maapallon kauneus ja runsaus olisivat edelleen tulevien sukupolvien käytettävissä.

Vanhurskaus ylentää kansakuntaa

Oletpa sitten vaaleilla virkaan valittu edustaja, julkisen koulun opettaja tai tavallinen äänestäjä, niin se, kuinka hoidat kansalaisvelvollisuutesi, vaikuttaa oman maailmankolkkasi kasvuun tai taantumiseen. Maa, maakunta tai kunta on kuin perhe – vääjäämättä epätäydellinen mutta juuri niin hyvä kuin ihmiset, jotka sen muodostavat. Kansakunnan eheys rakentuu sen kansalaisten käsissä. Vaikka et voikaan tehdä maastasi täydellistä, se ei silti vapauta sinua vastuusta. Jos toisten parasta ajattelevat ihmiset eivät osallistu poliittisiin päätöksiin, jotka muovaavat heidän elämäänsä, niin muut, joilla on itsekkäämpiä suunnitelmia, kiiruhtavat toimimaan heidän sijastaan.


Osoita kunnioitusta keisarille ja Jumalalle

Kun yksi fariseuksista kysyi Jeesukselta, mitä tämä ajatteli veron maksamisesta valtiolle, Hän sanoi: "Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu" (Evankeliumi Markuksen mukaan 12:17). Me olemme velkaa valtiollemme teistä, joita käytämme, kouluista, joita lapsemme käyvät, lainvalvojista, jotka pitävät meidät turvassa, sekä muista valtion huolehtimista palveluista. Me olemme velkaa Jumalalle itse olemassaolostamme ja iankaikkisista mahdollisuuksistamme. Me maksamme näitä kahta velkaa eri tavalla, ja meidän täytyy kunnioittaa kumpaakin velkojaamme, jotta olisimme kelvollisia niihin siunauksiin, joista nautimme tässä elämässä, ja niihin, joita meille luvataan tulevassa elämässä.

Poliittinen puolueettomuus ja kohteliaisuus

Vaikka me uskomme oman kantamme esiintuomiseen moraalikysymyksissä, kirkkona me pysyttelemme puolueettomina puoluepolitiikkaa koskevissa asioissa niissä monissa maissa, joissa kirkkomme toimii. Kirkon johtohenkilöt eivät sanele, ketä ehdokasta heidän jäsentensä tulee äänestää – tai ketä vastustaa – eivät silloinkaan, kun joku ehdokas ei ole samaa mieltä kirkon julkisesti lausuman kannan kanssa. Kirkon jäsenet ovat vapaita asettumaan minkä tahansa valitsemansa poliittisen Be Accepting Of Your Community puolueen tai organisaation kannalle omantuntonsa vaatimusten mukaisesti.

Sen lisäksi mormoneja kehotetaan olemaan poliittisissa asioissa kohteliaita. Se ei ole aina helppoa. Tietyt aiheet ovat niin omakohtaisia ja niin kiistanalaisia, että voi olla vaikeaa kunnioittaa toisen oikeutta erilaiseen mielipiteeseen. Herra kuitenkin sanoo meille Mormonin kirjassa, että "se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta vaan on Perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään" (Mormonin kirja, Kolmas Nefi 11:29).

Vapaus toimia oman tahtomme mukaan

Kun vaaleilla valittu henkilö on jonkin sellaisen uskonnollisen tai muun organisaation jäsen, jolla on selkeästi ilmaistut uskonkäsitykset, pelätään toisinaan, että hän tekee mitä tahansa, mitä tuo uskontokunta tai järjestö sanelee. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko pitää kiinni ajatuksesta, että kirkko ja valtio ovat kaksi erillistä, itsenäistä kokonaisuutta. Me uskomme, ettei uskonnollinen auktoriteetti saa sekaantua poliittisiin asioihin ja että virkoihin vaaleilla valitut edustajat tai viranhaltijat ovat täysin vapaita suorittamaan velvollisuuksiaan. Jos jonkun mormonin käytös on ollut vastoin näitä periaatteita, silloin on rikottu kirkon vakiintuneita periaatteita ja toimintatapaa.

Herra on "antanut ihmislapsille tahdonvapauden" (Oppi ja liitot 104:17). Virkoihin vaaleilla valitut ja viranhaltijoina toimivat mormonit tekevät omat päätöksensä, jotka eivät välttämättä ole kirkon julkisesti lausuman kannan mukaisia. Kirkko saattaa ilmaista heille näkemyksensä kuten kenelle tahansa vaaleilla valitulle johtohenkilölle, mutta hyväksyy sen, että näiden miesten ja naisten täytyy tehdä omat ratkaisunsa parhaan arvostelukykynsä mukaan ja ottaen huomioon äänestäjät, joita he edustavat.