ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Članci vjere

Dvije godine prije svoje smrti, prorok Joseph Smith napisao ih je u pismu uredniku novina, Johnu Wentworthu koji je zatražio informacije o Crkvi.

Otkada su napisani, Članci vjere nas nadahnjuju i usmjeravaju k osnovnim načelima našega evanđelja. Povećavaju naše razumijevanje određenog nauka i pomažu nam obvezati se živjeti ga. Oni nas pozivaju na daljnje razmišljanje. I dobro su sredstvo objašnjavanja našeg vjerovanja ljudima kojima nisu upoznati s njima.

13 članaka vjere

 1. Vjerujemo u Boga, Vječnoga Oca, i u njegova Sina Isusa Krista i u Duha Svetoga.

 2. Vjerujemo da će ljudi biti kažnjeni za osobne grijehe, a ne za Adamov prijestup.

 3. Vjerujemo da se po Kristovu Pomirenju sav ljudski rod može spasiti pokoravanjem evanđeoskim zakonima i uredbama.

 4. Vjerujemo da su ovo temeljna načela i uredbe Evanđelja: prvo, vjera u Gospodina Isusa Krista; drugo, obraćenje; treće, krštenje uranjanjem za otpust grijeha; četvrto, polaganje ruku za dar Duha Svetoga.

 5. Vjerujemo da čovjek mora biti pozvan od Boga proroštvom i polaganjem ruku onih koji imaju ovlast propovijedati Evanđelje i posluživati po evanđeoskim uredbama.

 6. Vjerujemo u onakvo uređenje kakvo je postojalo u prvobitnoj Crkvi, to jest, apostoli, proroci, pastiri, učitelji, evanđelisti, itd.

 7. Vjerujemo u dar jezika, proricanja, objave, viđenja, liječenja, tumačenja jezika, itd.

 8. Vjerujemo da je Biblija Riječ Božja u onoj mjeri u kojoj je ispravno prevedena. A vjerujemo da je i Mormonova knjiga Riječ Božja.

 9. Vjerujemo u sve ono što je Bog dosad objavio, u sve ono što On sad objavljuje, i vjerujemo da će On objaviti još mnogo toga velikoga i važnoga što se odnosi na Kraljevstvo Božje.

 10. Vjerujemo u doslovno sabiranje Izraela i u obnovu Deset Plemena, te da Sion (Novi Jeruzalem) ima biti sagrađen na američkom kopnu, da će Krist osobno na zemlji kraljevati i da će zemlja biti obnovljena i poprimiti svoju rajsku slavu.

 11. Ističemo pravo da Svemogućeg Boga štujemo prema glasu svoje savjesti; svim pak ljudima priznajemo to pravo, nek štuju koga žele, gdje žele i kako žele.

 12. Vjerujemo u podložnost kraljevima, predsjednicima, vladarima i poglavarima te u pokoravanje, poštivanje i podupiranje zakona.

 13. Vjerujemo u poštenje, istinoljubivost, ćudorednost, dobrohotnost, krepost i dobrotvornost prema svim ljudima. Doista, može se reći da slijedimo Pavlov naputak – Sve vjerujemo, svemu se nadamo, podnijeli smo mnogo toga i nadamo se da ćemo biti kadri sve izdržati. Ako je bilo gdje što čestito, lijepo, na dobru glasu ili hvalevrijedno, mi to tražimo.