Pronađite novi život

Aleluja – hebrejski za »Hvalite Jahvu«. No što to stvarno znači? Ovog Uskrsa otkrijte kako je drevni uzvik radosti, nade i ljubavi nerazdvojno povezan sa životom i poslanjem Isusa Krista – i njegovim obećanjem novog života za sve.