#Aleluja za…

Radost novoga života omogućenog žrtvom Isusa Krista ne mora se iskazati samo riječima. Ova serija animiranih GIF-ova pomaže dočarati što je moguće u našim životima zbog Isusa Krista.