#Aleluja za…

Radost novoga života omogućenog žrtvom Isusa Krista ne mora se iskazati samo riječima. Ova serija animiranih GIF-ova oslikava živopisnu sliku onoga što je moguće u našim životima zbog Isusa Krista.

Aleluja za ozdravljenje

Otkrivenje 21:4 – On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.

preuzeti Pogledaj sve