#Aleluja za…

Radost novoga života omogućenog žrtvom Isusa Krista ne mora se iskazati samo riječima. Ova serija animiranih GIF-ova oslikava živopisnu sliku onoga što je moguće u našim životima zbog Isusa Krista.

Aleluja za život nakon smrti

1. Korinćanima 15:22 – Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.

preuzeti Pogledaj sve