ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Kristova Crkva

Crkva Isusa Krista

Zauzvrat što slijedimo put Isusa Krista, on nam obećava mnoge stvari, od kojih su dvije odgovori na naše molitve i odmor za naše duše. Svima bi godilo malo odmora. Svi se borimo s nečime. Svima nama on kaže: Odložite svoje breme. Dajte da ponesem vaš teret. Odmaknite se od tame i uđite u svjetlo. On također obećava mir. »Ostavljam vam svoj mir; mir, i to svoj, dajem vam. . . . Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce« (Ivan 14:27).

Karta puta prema našem Nebeskom Ocu i njegovom Sinu Isusu Kristu nalazi se u obnovljenom evanđelju, a nju podučavaju u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ona započinje krštenjem u Kristovo stado i sudjelovanjem u njegovim svetim uredbama i zajedništvom u njegovoj Crkvi. Putovanje se nastavlja u brižnoj kongregaciji čija je svrha uzdići i biti uzdignut – te u konačnici biti spašen u kraljevstvu Božjem.

Naši članovi

To je teško zamisliti, s obzirom da je Crkva uspostavljena 1830. godine s malom kongregacijom od svega par članova. Usprkos onome što mnogi misle, danas samo 14 posto članova živi u Uti, a preko polovice živi izvan Sjedinjenih Država. Crkva ima približno 30.000 kongregacija i preko 130 hramova diljem svijeta. Ona tiska mjesečne časopise na 50 jezika, a ima objavljeno više od 100 milijuna primjeraka Mormonove knjige na preko 93 jezika. Uz više od 50.000 misionara u 162 zemlje, članstvo nastavlja rasti. Sastajemo se u mjesnim kongregacijama koje se nazivaju odjeli ili ogranci svake nedjelje kako bi održavali bogoštovlje i učili. Biskup ili predsjednik ogranka volontiraju puno sati svaki tjedan dok vode svoju kongregaciju, za što ne primaju plaću.

Upoznajte naše ljude

Služenje u Crkvi

Zamislimo da nam se susjeda razboli. Ona se gorljivo moli da joj Bog pomogne ozdraviti, da joj pruži mir i pomoć u brizi oko djece. Bog čuje njezine molitve i šalje jednog od nas u pomoć. Ako slušamo njegove poticaje, znat ćemo da joj je potreban posjet, pomoć oko djece, a možda i topli obrok. Kada služimo jedni drugima, služimo Bogu. Također dobrovoljno služimo unutar naše kongregacije, čineći stvari poput predavanja u Nedjeljnoj školi, rada s mladeži, organiziranja projekata služenja i održavanja zgrade crkve.

Blagoslovi hramova

Zašto mormoni grade hramove 03:14

Kakav biste veći mir mogli imati od spoznaje da ćete živjeti sa svojom obitelji nakon što umrete? Središnja svrha svih tih 130 hramova i više, jest ujediniti obitelji za vječnost. Kada su muškarac i žena vjenčani u hramu njihov brak neće prestati smrću nego može vječno trajati. U hramu članovi također mogu izvršiti važne uredbe za članove obitelji koji su umrli prije nego što su imali priliku biti kršteni u Crkvu. To znači da mogu prihvatiti Božji naum spasenja čak i nakon smrti. Svi su pozvani posjetiti predivno oblikovane vrtove u svim našim hramovima. Također mogu prisustvovati otvorenim danima prije nego je hram posvećen za svoj sveti rad, nakon čega samo dostojni mormoni mogu ući.

Narod saveza

Savez je svečani sporazum između Boga i njegove djece. Davanjem svetog obećanja obdržavanja Božjih zapovijedi postajemo narod saveza. Gospodin je podučavao: »Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.« (Ivan 14:15). On nas voli pomažući nam da mu se vratimo. Kako bi naši savezi bili valjani, sudjelujemo u svetom obredu koji se zove uredba, a koju provodi netko tko ima ovlast od Boga.

Ivan krsti IsusaPrva stvar je krštenje. Krštenje otvara vrata, započinje put koji će nas vratiti u njegovu nazočnost. Ovaj savez je predanost koju radimo kako bismo slijedili Isusa Krista kroz svoj život. Ono predstavlja kraj našeg starog života i početak novog života kao Kristovih sljedbenika. Dok idemo tim putem natrag do Boga, postoje drugi savezi koje prihvaćamo i druge uredbe koje primamo. Dostojni muškarci mogu biti zaređeni u svećeništvo. U našim hramovima, jedan od najvažnijih saveza koji sklapamo je uredba braka koja ujedinjuje muškarca i ženu za vječnost. Njihova djeca mogu biti dio njihove vječne obitelji.

Naučite više o Božjim zapovijedima.

Proučavanje Svetih pisama

Teško je zamisliti da nam danas može pomoći nešto što je napisano prije više od tisuću godina. Ali budući da je Božja mudrost bezvremenska, možemo čitati Sveta pisma i primijeniti njihove lekcije danas. Ona su upute koje nam pomažu susresti se sa životnim izazovima. Ona su također najbolja motivacijska književnost svih vremena, nudeći nadu i utjehu u svakoj situaciji. Bog traži da proučavamo njegova Sveta pisma kako bismo znali njegovu volju. Priznajemo sljedeće knjige kao Sveta pisma: Bibliju, Mormonovu knjigu, Nauk i saveze i Dragocjeni biser.

Više o Mormonovoj knjizi i Bibliji

Česta molitva

Svi to mogu činiti, svugdje i u svako doba. Bilo da klečimo, sjedimo ili stojimo, molimo na glas ili u sebi, molimo u skupini ili sami, Bog će nas čuti i odgovoriti nam. Molitva je tako laka i jednostavna da možda i ne shvaćamo kakva je to povlastica. Ona je izravna linija komunikacije s našim Nebeskim Ocem koji nam želi pomoći oko svih naših problema i pitanja. Iako on možda neće uvijek odgovoriti odmah ili na način koji očekujemo, mi vjerujemo Svetim pismima kada kažu: »Molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se!« (Matej 7:7).

Podržavanje naših vođa

Mormoni su članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana i predani su poštivati i slijediti volju Boga, koja dolazi kroz njegove proroke i apostole. To znači da slušamo njihove riječi uz molitvu, podržavamo ih i molimo se za njih. Žene, jednako kao i muškarci, drže vodeće položaje, sjede u vijećima vodstva i redovito podučavaju i mole na službama bogoštovlja kongregacije. Žene usmjeravaju nekoliko svjetskih organizacija unutar Crkve, uključujući Potporno društvo, najveću žensku organizaciju u svijetu, organizaciju Djevojaka, gdje služe djevojke u dobi od 12 do 18 godina te organizaciju Male škole, gdje podučavaju djecu između 18 mjeseci i 12 godina. Mogućnosti za služenje gotovo su beskrajne i radeći zajedno žene i muškarci Crkve mogu težiti da odgovore na poziv Spasitelja koji je zatražio od svojih učenika da pasu njegove ovce (Ivan 21:16–17).

Biti pripreman

Gotovo na tjednoj bazi doznajemo za katastrofalne događaje negdje u svijetu. Ali katastrofe se mogu dogoditi i privatno unutar zidova naših domova. Nevolje poput gubitka posla, ogromnog duga, ozbiljnih ozljeda, hipoteke koju ne možemo platiti i tako dalje. Mi vjerujemo u najveću moguću pripravnost za takve izazove. Na primjer, savjetovani smo da imamo adekvatnu zalihu hrane i pitke vode te financijskih sredstava.

Humanitarna pomoć i socijalne službe

Kada potresi i poplave pustoše i haraju svijetom, Crkva je gotovo uvijek ondje i nudi pomoć koju pružaju njeni članovi. Mi ne diskriminiramo na temelju vjerske ili etničke pripadnosti niti na temelju narodnosti. Pomoć dolazi do 147 zemalja i procjenjuje se na desetke milijuna dolara godišnje. To je sve dio Božjeg nauma da nosimo bremena jedni drugih i budemo njegovim rukama na zemlji. Crkveni programi dobrotvorne skrbi također pomaže potrebitima u vašem susjedstvu nudeći vremenitu pomoć u obliku hrane, odjeće i potrage za zaposlenjem. Primateljima se nudi mogućnost za rad, ako je moguće, u zamjenu za takvu pomoć.

Desetina i posni prinosi

Bog nas je savjetovao da plaćamo desetinu svojeg prihoda kao desetinu koja se koristi za njegovu Crkvu na zemlji. Nema plaćene službe u Crkvi. Onima koji plaćaju desetinu, Bog je obećao velike blagoslove. Plaćanje desetine je također način da pokažemo kako materijalna dobra i prikupljanje bogatstva nisu najvažniji ciljevi našeg postojanja. Desetina nije novost. Postoji od Starog zavjeta prije nego je Krist rođen (vidi Malahija 3:8-10). Jednom mjesečno također odustajemo od hrane i pića tijekom dva uzastopna obroka i doprinosimo posni prinos jednake vrijednosti ta dva obroka. Biskupi mogu koristiti te donacije za brigu potrebitih u svom području.

Propovijedanje njegove riječi

To je ono što više od 50.000 cjelodnevnih misionara rade. Vjerojatno ste ih vidjeli na ulicama vašeg grada. Prepoznatljivi su jer putuju u parovima, nose tamna odijela ili haljine i nose pločice s imenom. Većina su mladi ljudi, mlađi od 25 godina, ali ima i starijih umirovljenika koji također odaberu služiti. Njihova predanost i pobožnost su impresivni kada uzmete u obzir da većina služi između 18 i 24 mjeseca i u potpunosti financiraju vlastitu misiju osim prijevoza do i s mjesta rada. »To su bile najbolje dvije godine mog života!« česta je izjava koju možete čuti od misionara kada se vrate.

Također širimo i podučavamo Kristovu riječ u našim domovima, u našem susjedstvu i u našim kongregacijama. Svi mormoni, uključujući djecu i tinejdžere, drže govore o evanđelju s govornice u našoj Crkvi.

Podučavamo lekcije evanđelja u Maloj školi (dječja organizacija), Mladićima i Djevojkama (naše organizacije mladih), Potpornom društvu (za odrasle žene) i svećeništvu (za muškarce). U tjednu podučavamo razrede vjerskog obrazovanja tinejdžerima i mladim članovima na fakultetima. Širenje Božje poruke našim riječima i djelima je sastavni dio naših života.

Sastanite se s mormonskim misionarima u vašem području

Pomaganje našim susjedima

Objavljujemo Božju riječ dok činimo njegova djela. To znači proširenje našeg dosega izvan granica naše kongregacije. To znači stvari poput služenja u zajednici i pomaganja siromašnima i potrebitima. Isus Krist je rekao:

»Meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće« (Matej 25:40).

Prvi mormoni su podnosili puno progona zbog doživljaja da su poslovna, politička i vjerska opasnost za svoje susjede. Čak i danas neki uživaju smijući nam se zbog naših ne toliko popularnih uvjerenja poput suzdržavanja od alkohola, ostajanja čednim prije braka i nošenja čedne odjeće. Naši crkveni vođe nas uvijek potiču da dovodimo nove u stado, poštujemo i divimo se svjetskim religijama i upozoravaju da se ne ponašamo samopravedno.

Obiteljsko rodoslovlje

»Čemu toliko snažan interes za obiteljsko rodoslovlje?« često nas pitaju. To je zbog toga jer vjerujemo da su krunski blagoslovi naših hramova obredi koji ujedinjuju muškarce, žene i djecu u vječne obiteljske odnose. Želimo da svatko ima priliku iskusiti ih – čak i naši preci koji su već umrli – i zato vršimo hramske obrede i drugo, umjesto njih. Oni koji su umrli tada imaju priliku prihvatiti ih ili odbiti u duhovnom svijetu. Upravo zato, rodoslovno istraživanje ili istraživanje obiteljskog rodoslovlja bitna je prethodnica hramskoga djela za preminule.

Priznajući da milijuni ljudi diljem svijeta imaju svoje razloge za interes za obiteljsko rodoslovlje, mi svoje kolekcije stavljamo u mikrofilmove i digitalni oblik kako bi bile besplatno dostupne svima. U stvari, Knjižnica obiteljskog rodoslovlja u Salt Lake Cityju, Utah, najveća je rodoslovna knjižnica na svijetu i pruža pristup mnogim zbirkama zapisa, s više od dvije milijarde imena preminulih osoba. Također upravljamo jednom od najpopularnijih rodoslovnih online usluga besplatno na www.familysearch.org. Stranica sadrži milijardu imena iz više od 110 zemalja i teritorija i uključuje popis stanovništva Sjedinjenih Država iz 1880. godine, popis stanovništva Kanade i Velike Britanije iz 1881. godine, bazu podataka otoka Ellis i podatke Freedmanove banke.

Zašto je obiteljsko rodoslovlje važno?