ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Joseph Smith

Joseph Smith – prorok Božji

Zapadni dio države New York početkom je 19. stoljeća bio poznat kao »spaljena četvrt«. Žar religije bio je intenzivan. Mnoge su religije slale svoje službenike u potragu za obraćenicima u svoje stado. Tako da gotovo nikoga, a to se pretpostavlja, nije preostalo za obratiti. Bilo je to vrijeme i mjesto teoloških previranja.

Ovo je mjesto gdje se rodio Joseph Smith, ml., sin Josepha i Lucy Mack Smith. Njegova se velika obitelj našla u srcu ovog vjerskog preporoda, željeli su živjeti dobrim životima, no nisu bili sigurni kojoj bi se od različitih crkvi bilo ispravno pridružiti. Članovi Josephove obitelji naginjali su različitim religijama, no nitko od njih nije bio siguran da je njihova crkva bila istinska Crkva Kristova.

Članovi mormonske crkve iznose svoje osjećaje i svoja svjedočanstva o Josephu Smithu, proroku.

Tražitelj istine

Kao četrnaestogodišnji mladić Joseph je već tada želio pronaći istinu. Poput ostatka svoje obitelji i on je bio duboko religiozan, a kada je došao red na njega da se krsti, Joseph je morao odlučiti kojoj se od mnogih kršćanskih denominacija pridružiti. Nakon pažljivog proučavanja, još se uvijek osjećao zbunjeno. Kasnije je napisao: »Pomutnja i sukob među različitim vjerozakonima bijahu tolike te bijaše nemoguće osobi mladoj poput mene... da stvori bilo kakav siguran zaključak tko ima pravo, a tko krivo... U vrtlogu toga rata riječima i košmaru mišljenja često se pitah: Što činiti? Koja od tih stranaka ima pravo? Ili, nemaju li sve one krivo? Ako ijedna ima pravo, koja je to i kako ću ja to saznati?« (Joseph Smith 2: 8,10).

Joseph se utekao Bibliji za vodstvo. Čitao je,

Ovaj ga se stih duboko dojmio. Odlučio je moliti o tome što bi trebao činiti, jednostavnom vjerom da će ga Bog čuti i odgovoriti mu.

Prorok Božji

U proljeće 1820. godine, Joseph je otišao u šumarak blizu svojeg doma i kleknuo u molitvi. Opisao je svoj doživljaj: »Ugledah točno povrh svoje glave stup svjetlosti od sunca sjajniji koji se postupno spuštaše dok ne siđe na me... Kad svjetlo otpočinu na meni, ja ugledah dvije osobe kojih se sjaj i slava ne daju opisati gdje stoje u zraku povrh mene. Jedan od njih mi progovori, zazvavši me imenom te reče, upirući prstom u drugoga: Ovo je Sin moj! Ljubljeni! Slušaj ga!« (Joseph Smith 2:16–17).

Pogledajte kako je Bog obnovio puninu svog evanđelja na zemlju kroz Josepha Smitha, proroka (19:15).

To je viđenje Nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Krista bilo početak poziva Josepha Smitha kao Božjeg proroka. Rečeno mu je da niti jedna od crkvi na zemlji nema puninu istine. Tijekom vremena, Joseph Smith je odabran uspostaviti Kristovu Crkvu i obnoviti svećeništvo ili ovlast djelovati u Božje ime. Bog ga je doveo do drevnih zapisa i dao mu sposobnost prevesti ih na engleski jezik. Taj se zapis naziva Mormonova knjiga. Nastavio je moliti i primati objave za Crkvu tijekom svojeg života. Te su objave sabrane u knjigu Svetih pisama koje nazivamo Nauk i savezi i one pokazuju kako Bog i danas vodi svoju djecu. Joseph Smith službeno je uspostavio Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana 6. travnja 1830. godine.

Vođa Crkve Isusa Krista

Ponekad, kada dosegnemo odgovoran položaj, osjećamo da nam više nije potrebna pomoć, no Joseph Smith se sve više i više oslanjao na Gospodina nakon što je pozvan za proroka. Znao je kako njegova odgovornost nije bila širenje njegovih vlastitih naučavanja, nego prenositi ono što mu je Bog objavio. Većina tekstova koji sačinjavaju Nauk i saveze jesu Božji odgovori na molitve i pitanja Josepha Smitha. Zamolio je Boga da mu razjasni dijelove evanđelja i zatražio vodstvo kako bi trebao voditi Crkvu i rastući broj mormona. Bog mu je rekao da pozove apostole, proroke te druge vođe da nadgledaju Crkvu.

Rani su mormoni trpjeli ozbiljan progon zbog zamjetljive komercijalne, političke i vjerske prijetnje njihovim bližnjima, stoga je Joseph zajedno s ljudima koje je pozvao da mu pomognu, morao voditi višekratne seobe mormona u prijateljskija područja zemlje. Unatoč svim patnjama koje su podnosili, rani su mormoni gradili hramove, činili misionarsko djelo, gradili izuzetne gradove, a neki od njih su služili u vojsci Sjedinjenih Država kada su se preselili na zapad. Godinama prije Josephove smrti, Gospodin ga je usmjerio da uspostavi Zbor dvanaestorice apostola, a s vremenom im je podario sve ključeve, prava i ovlasti potrebne za vođenje Crkve. Nakon smrti Josepha Smitha, Brigham Young, tadašnji stariji apostol na zemlji, naslijedio ga je kao drugi prorok i predsjednik Crkve. Današnji prorok, Russell M. Nelson, ovlašteni je nasljednik Josepha Smitha. On i drugi apostoli Crkve prate svoju svećeničku ovlast do Isusa Krista u neprekinutom slijedu zaređenja kroz Josepha Smitha.

Predani suprug i otac

Jedan od kasnijih proroka Crkve rekao je članovima: »Nijedan uspjeh ne može nadoknaditi neuspjeh kod kuće.« Ta je izjava došla više od jednog stoljeća nakon smrti Josepha Smitha, ali Joseph je svojim životom bio primjer te ideje. Iako je Joseph često progonjen i ponekada zatvaran po lažnim optužbama, uvijek je prvo mislio o svojoj obitelji. Pisao je svojoj supruzi Emmi dok je bio u zatvoru u Missouriju,

Joseph je živio nauk koji je propovijedao – da bi jačanje naših obitelj trebalo biti važno središte naših života. Kada je njegov život bio ugrožen, Joseph se oslonio na svoju vjeru u Isusa Krista ne samo da bi podržao sebe, nego i svoju suprugu i djecu.

Mučenik obnovljenog evanđelja

Ponekada smatramo da je umiranje za neki cilj najčišći prikaz predanosti, no živjeti za nešto je obično puno zahtjevnije. Joseph Smith je činio oboje. Svoj je život predao Božjoj službi, trpio je ruganja i nasilje za ono u što vjeruje. Nije umro javno uz suosjećanje svijeta, svjetina ga je pogodila metkom dok je bio zaključan u zatvoru pod lažnim optužbama.

Pokazao je svoju predanost Bogu u životu i smrti. O njemu je rečeno: »Živio je velik i umro velik u očima Boga i svojega naroda, i . . . zapečatio je svoje poslanje i svoja djela vlastitom krvlju« (Nauk i savezi 135:3).

On je činio Božje djelo dok jednoga dana njegov život nije uzet, a mi ga danas cijenimo zbog njegove vjere, poniznosti i predanosti. Zahvalni smo za Crkvu koju je pomogao osnovati, za Sveta pisma koje je preveo, objave koje je primao i sve ono što je činio kako bi nam pomogao shvatiti putove Gospodnje.

Vjerni način na koji je Joseph Smith činio svoje djelo tijekom svog kratkog života nadahnjuje nas da ispunjavamo svoje vlastite odgovornosti, koliko god velike ili male bile.