ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Molimo Vas, objasnite kakvu ulogu molitva ima u vašem životu?