ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Štuju li mormoni Josepha Smitha?

Službeni odgovor

Gordon B. Hinckley, prethodni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, dao je sljedeću izjavu 2005. godine o Josephu Smithu:

»Ne štujemo proroka [Josepha Smitha]. Štujemo Boga našeg Vječnog Oca i uskrslog Gospodina Isusa Krista. No priznajemo proroka, proglašavamo ga, poštujemo ga, cijenimo ga kao oruđe u rukama Svemogućeg u obnavljanju drevnih istina božanskog evanđelja na zemlji, zajedno sa svećeništvom kroz koje se koristi Božja ovlast u poslovima njegove Crkve i za blagoslov njegovog naroda (Gordon B. Hinckley, »Joseph Smith Jr. - Prophet of God, Mighty Servant«, Ensign, prosinac 2005., 2–6).