ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Što mormoni vjeruju da se događa nakon smrti? Što mormoni vjeruju o životu nakon smrti?

Službeni odgovor

Smrt nije kraj. Smrt je zapravo početak – još jedan korak naprijed u naumu Nebeskog Oca za njegovu djecu. Jednog će dana, poput svega drugoga, vaše tijelo umrijeti. No, vaš duh neće umrijeti, on odlazi u svijet duhova gdje ćete nastaviti učiti i napredovati te ćete boraviti sa svojim bližnjima koji su preminuli.

Smrt je neophodan korak u vašem napretku, kao i vaše rođenje. Nakon vaše smrti, vaši će duh i tijelo biti ponovo ujedinjeni — da se nikada više ne razdvoje. To se naziva uskrsnuće, a omogućeno je smrću i uskrsnućem Isusa Krista (vidi 1. Korinćanima 15:20–22).