ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto je važno brinuti se o svojem tijelu? Zašto se naše tijelo u Bibliji naziva hramom Božjim?

Službeni odgovor

Čovjek je sazdan od dva dijela: smrtnoga tijela i besmrtnog duha. Gospodin naše tijelo naziva ‘sjenicom’ ili ‘šatorom’ jer je to privremeno boravište našeg vječnog duha (vidi Mormonova knjiga, Mosija 3:5; 1. Korinćanima 3:16). Budući da duh i tijelo zajedno jesu duša čovjeka (vidi Nauk i savezi 88:15), što utječe na jedno, utječe i na drugo. Brinući se o svome tijelu mi naše »sjenice« činimo prihvatljivom kućom za naš duh. Kaljanje naših tijela drogama, duhanom ili nezdravom hranom, negativno utječe na naš duh.