ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Kako Crkva financira svoj rad?

Službeni odgovor

Gordon B. Hinckley, prethodni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana je rekao: »Veliki izvor naših prihoda je drevni zakon desetine. Od naših se ljudi očekuje da plate 10 posto od vlastitoga prihoda za nastavak provođenja djela Crkve. Ono što je najupečatljivije i najčudesnije jest da oni to i čine. Plaćanje desetine nije toliko stvar novca koliko je stvar vjere. Ona postaje povlasticom i mogućnošću, a ne teretom. Naši ljudi vjeruju u riječ Božju kako je postavljena u knjizi proroka Malahije, da će Gospodin otvoriti ustave nebeske i izliti na nas blagoslove punom mjerom (Malahija 3:8–10). Dirljivo je svjedočanstvo svetaca posljednjih dana diljem svijeta u svezi s Gospodinovim zakonom za financiranje njegovog djela.«