ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Što mormoni vjeruju o Duhu Svetom? Tko je Duh Sveti?

Službeni odgovor

Duh Sveti je član Božanstva, zajedno s Bogom Ocem i njegovim Sinom, Isusom Kristom. Duh Sveti je jedno u svrsi s Ocem i Sinom, ali odvojeno biće. Kroz Josepha Smitha, Gospod je objavio:

Duh Sveti tijela nema od mesa i kostiju, nego je on osoba duhovna. Da tako nije, Duh Sveti ne bi mogao prebivati u nama. (Nauk i savezi 130:22)

Posebna misija Duha Svetoga je svjedočiti o Ocu i Sinu, objavljivati istinu (Mormonova knjiga, Moroni 10:4,5), tješiti nas (Ivan 14:26) i posvetiti. On je božanski vodič i učitelj.