ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto imamo 12 apostola? Njihova je namjena bila samo u vrijeme Isusa Krista, a ne da budu zamijenjeni novim apostolima.

Službeni odgovor

Očito je iz Novog zavjeta, iz događaja u Djelima apostolskim, poglavlje 1 gdje 11 apostola, pod vodstvom Petra, odabire Matiju za novog apostola da zamijeni Judu da se, nakon što je Isus uspostavio svojih 12 apostola, grupa ili zbor dvanaestorice trebao nastaviti.

Pavao, autor brojnih knjiga Novog zavjeta, također je odabran za apostola. Pavao ukazuje da je crkva izgrađena na temelju apostola i proroka (Efežanima 2:19–20) te navodi njihove funkcije »dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri« (Efežanima 4:11–14).
(vidi Apostoli u Bible Dictionary)